Tài chính

Lãi suất ngân hàng GPBank tháng 8/2021 giữ ổn định so với tháng trước

17:21 | 11/08/2021

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất tại được GPBank huy động trong tháng này là 6,25%/năm, áp dụng cho số tiền từ 3 tỷ đồng trở lên gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng.
Lãi suất ngân hàng GPBank tháng 8/2021 giữ ổn định so với tháng trước - Ảnh 1.

Nguồn: GPBank.

Lãi suất Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) trong tháng 8 không ghi nhận có cập nhật mới so với ghi nhận vào tháng trước. Khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức kinh tế cùng được áp dụng chung biểu lãi suất tiền gửi. Với hình thức trả lãi cuối kỳ, ngân hàng áp dụng lãi suất từ 4%/năm đến 6%/năm tại các kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Khách hàng gửi tiền ngân hàng trong thời gian 1 - 5 tháng đang được nhận cùng lãi suất là 4%/năm. Trong khi đó lãi suất tiết kiệm áp dụng tại kỳ hạn 6 tháng được niêm yết cao hơn hẳn ở mức 5,7%/năm. Với hai kỳ hạn gửi 7 tháng và 8 tháng, lãi suất ngân hàng tiếp tục được duy trì ở mức 5,75%/năm. Tiếp đó, tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 9 tháng hưởng lãi suất 5,8%/năm.

Ngân hàng GPBank huy động vốn cùng ở mức 5,9%/năm cho tất cả các khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng, 15 - 36 tháng. Riêng tại kỳ hạn 13 tháng, lãi suất ngân hàng GPBank niêm yết ở mức 6%/năm.

Khách hàng chỉ được hưởng lãi suất 0,2%/năm khi gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn ngắn dưới 1 tuần và 1 - 3 tuần. Tương tự, lãi suất không kỳ hạn cũng được GPBank niêm yết ở mức 0,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng áp dụng tại các kỳ lĩnh lãi khác cũng được duy trì không đổi so với trước. GPBank đang triển khai rất nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác nhau như: Trả lãi đầu kỳ (3,93%/năm - 5,63%/năm); trả lãi 1 tháng (3,97%/năm đến 5,83%/năm); trả lãi 3 tháng (5,47%/năm - 5,77%/năm); trả lãi 6 tháng (5,51%/năm - 5,82%/năm) và trả lãi 12 tháng (5,58%/năm - 5,74%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng GPBank áp dụng trong tháng 8/2021

Kỳ hạn

Trả lãi

Đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

KKH

-

-

-

-

-

0,2

Dưới 1 tuần

-

-

-

-

-

0,2

1 tuần

-

-

-

-

-

0,2

2 tuần

-

-

-

-

-

0,2

3 tuần

-

-

-

-

-

0,2

1 tháng

3,99

-

-

-

-

4

2 tháng

3,97

3,99

-

-

-

4

3 tháng

3,96

3,99

-

-

-

4

4 tháng

3,95

3,98

-

-

-

4

5 tháng

3,93

3,97

-

-

-

4

6 tháng

5,54

5,63

5,66

-

-

5,7

7 tháng

5,56

5,67

-

-

-

5,75

8 tháng

5,54

5,66

-

-

-

5,75

9 tháng

5,56

5,69

5,72

-

-

5,8

12 tháng

5,57

5,75

5,77

5,82

-

5,9

13 tháng

5,63

5,83

-

-

-

6

15 tháng

5,49

5,71

5,73

-

-

5,9

18 tháng

5,42

5,67

5,69

5,73

-

5,9

24 tháng

5,28

5,59

5,62

5,66

5,74

5,9

36 tháng

5,01

5,44

5,47

5,51

5,58

5,9

Nguồn: GPBank.

Với các khách hàng có sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 3 tỷ đồng trở lên sẽ được nhận lãi suất ưu đãi tại các kỳ hạn 6 - 13 tháng. Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn 0,22 - 0,25 điểm % so với biểu lãi suất đã niêm yết, áp dụng với các hình thức trả lãi đầu kỳ, lãi cuối kỳ và lãi định kỳ (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng).

Theo khảo sát, GPBank đang huy động vốn với lãi suất cao nhất là 6,25%/năm, áp dụng với số tiền tiết kiệm từ 3 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn 13 tháng và nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm dành cho các khoản tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên

Số dư

Kỳ hạn

Trả lãi đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

Từ 3 tỷ đồng trở lên

6 tháng

5,78

5,88

5,91

 

5,95

7 tháng

5,8

5,91

-

 

6

8 tháng

5,77

5,9

-

 

6

9 tháng

5,79

5,93

5,96

 

6,05

12 tháng

5,79

5,98

6,01

6,06

6,15

13 tháng

5,85

6,06

-

 

6,25

Nguồn: GPBank.

Ngọc Mai