Tài chính

Lãi suất ngân hàng GPBank tháng 7/2020: Cao nhất là 7,35%/năm

16:22 | 10/07/2020

Chia sẻ

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)

Trong tháng 7, biểu lãi suất ngân hàng GPBank gần như không có sự điều chỉnh nào so với biểu lãi suất đầu tháng trước. Lãi suất cao nhất hiện nay tại ngân hàng vẫn được duy trì là 7,35%/năm, dành cho khoản tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên có kì hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Đầu tháng 7/2020, lãi suất tiền gửi dưới hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kì tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) hầu như không có sự thay đổi nào so với biểu lãi suất đầu tháng trước.

Do đó, khung lãi suất được áp dụng vẫn dao động trong khoảng từ 0,2%/năm - 7,1%/năm dành cho các khoản tiền gửi dưới 3 tỉ đồng có kì hạn từ dưới 1 tháng đến 36 tháng.

Cụ thể, đối với các khoản tiền gửi không kì hạn hoặc có kì hạn dưới 1 tháng được giữ nguyên và áp dụng ở mức là 0,2%/năm.

Tương tự, tiền gửi kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được ngân hàng GPBank duy trì và ấn định đồng loạt ở mức là 4,25%/năm.

Ngoài ra, từ kì hạn 6 tháng trở đi đến 36 tháng, khung lãi suất cũng tiếp tục được giữ nguyên so với thời điểm đầu tháng 6 và dao động trong khoảng từ 6,8%/năm - 7,1%/năm.

Theo đó, tiền gửi kì hạn 6 tháng được áp dụng lãi suất 6,8%/năm; kì hạn 7 và 8 tháng cùng hưởng lãi suất 6,85%/năm; 9 tháng là 6,9%/năm. Kì hạn 12, 15, 18, 24 và 36 tháng được áp dụng lãi suất là 7%/năm. Kì hạn 13 tháng đang được GPBank huy động với mức lãi suất 7,1%/năm. Đây được cho là mức lãi suất ưu đãi nhất hiện nay dành cho các khoản tiền gửi dưới 3 tỉ đồng.

Biểu lãi suất ngân hàng GPBank dành cho khoản tiền gửi dưới 3 tỉ đồng cập nhật ngày 10/7/2020

Lãi suất ngân hàng GPBank tháng 7/2020: Cao nhất là 7,35%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: GPBank

Đối với khoản tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên, lãi trả cuối kì, biểu lãi suất huy động được giữ nguyên so với đầu tháng 6 và vẫn chỉ áp dụng đối với các kì hạn 6, 7, 8, 9, 12 và 13 tháng. Đối với các kì hạn khác, lãi suất được niêm yết tương tự biểu lãi suất dành cho số tiền gửi dưới 3 tỉ đồng.

Khung lãi suất áp dụng dành cho các khoản tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên cao hơn 0,25 điểm % so với các khoản tiền gửi có kì hạn tương ứng dưới 3 tỉ đồng.

Trong đó, kì hạn 6 tháng được áp dụng lãi suất 7,05%/năm; kì hạn gửi 7 tháng và 8 tháng hưởng lãi suất 7,1%/năm; 9 tháng là 7,15%/năm; 10 tháng là 7,25%/năm.

Mức lãi suất cao nhất dành cho các khoản tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên và cũng là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng GPBank hiện nay là 7,35% áp dụng tại kì hạn gửi 13 tháng.

Bên cạnh hình thức tiết kiệm nhận lãi cuối kì, GPBank cũng triển khai các hình thức trả lãi khác như trả lãi đầu kì, trả lãi định kì 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng với biểu lãi suất áp dụng thấp hơn.

Ngoài các sản phẩm thông thường, GPBank còn có nhiều sản phẩm tiết kiệm khác như tiết kiệm phát tài, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm cho người cao tuổi…

Biểu lãi suất ngân hàng GPBank dành cho khoản tiền gửi từ 3 tỉ đồng trở lên cập nhật ngày 10/7/2020

Lãi suất ngân hàng GPBank tháng 7/2020: Cao nhất là 7,35%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: GPBank

 

Quỳnh Hương