|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng GPBank cập nhật mới nhất tháng 12/2022

17:16 | 06/12/2022
Chia sẻ
Bước sang tháng 12, ngân hàng GPBank thực hiện điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với mức tăng là 1 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đang được Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) giống nhau ở mọi kỳ hạn gửi.

Nguồn: GPBank.

Lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ đang ghi nhận được trong khoảng từ 6%/năm đến 8,7%/năm, áp dụng tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 5 tháng được GPBank duy trì ở mức 6%/năm, không đổi so với tháng trước.

Mặt khác ngân hàng điều chỉnh tăng thêm 1 điểm % đối với lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng. Khoản tiền tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng được nhận lãi suất là 8,4%/năm, hai kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng được ấn định lãi suất cùng là 8,45%/năm. Tiếp đó ở kỳ hạn 9 tháng, khách hàng gửi tiền ngân hàng sẽ được nhận lãi suất là 8,6%/năm.

Đối với kỳ hạn gửi thông dụng là 12 tháng (1 năm), lãi suất ngân hàng tăng từ 7,6%/năm lên mức 8,6%/năm trong tháng này.

GPBank triển khai lãi suất cùng mức 8,7%/năm cho tiền gửi của khách hàng tại các tất cả các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng.

Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và lãi suất áp dụng cho kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần cùng ghi nhận được là 1%/năm.

Ngoài nhận lãi vào cuối kỳ, ngân hàng GPBank cũng đang triển khai nhiều phương thức trả lãi khác như: Trả lãi đầu kỳ (5,85% - 7,99%/năm), trả lãi 1 tháng (5,94% - 8,34%/năm), trả lãi 3 tháng (7,81% - 8,34%/năm), trả lãi 6 tháng (7,88% - 8,42%/năm) và trả lãi 12 tháng (8,04% - 8,35%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng GPBank mới nhất tháng 12/2022

Kỳ hạn

Trả lãi

Đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

KKH

-

-

-

-

-

1

Dưới 1 tuần

-

-

-

-

-

1

1 tuần

-

-

-

-

-

1

2 tuần

-

-

-

-

-

1

3 tuần

-

-

-

-

-

1

1 tháng

5,97

-

-

-

-

6

2 tháng

5,94

5,99

-

-

-

6

3 tháng

5,91

5,97

-

-

-

6

4 tháng

5,88

5,96

-

-

-

6

5 tháng

5,85

5,94

-

-

-

6

6 tháng

8,06

8,26

8,31

-

-

8,4

7 tháng

8,05

8,28

-

-

-

8,45

8 tháng

8

8,25

-

-

-

8,45

9 tháng

7,99

8,27

8,33

-

-

8,5

12 tháng

7,92

8,28

8,34

8,42

-

8,6

13 tháng

7,95

8,34

-

-

-

8,7

15 tháng

7,85

8,29

8,34

-

-

8,7

18 tháng

7,7

8,21

8,26

8,35

-

8,7

24 tháng

7,41

8,05

8,1

8,18

8,35

8,7

36 tháng

6,9

7,76

7,81

7,88

8,04

8,7

Nguồn: GPBank.

Khách hàng có khoản tiền tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất khi gửi tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 13 tháng.

Đối với hình thức nhận lãi vào cuối kỳ, lãi suất ngân hàng GPBank triển khai trong khoảng từ 8,65%/năm đến 8,95%/năm, đồng loạt tăng thêm 1 điểm % so với tháng trước. Mức lãi suất ưu đãi này cao hơn 0,25 điểm % so với lãi suất thông thường.

GPBank đang triển khai huy động tiền gửi với lãi suất cao nhất là 8,95%/năm. Để được nhận mức lãi suất này khách hàng cần có khoản tiền từ 100 triệu đồng trở lên gửi tại kỳ hạn 13 tháng.

Biểu lãi suất GPBank áp dụng cho số tiền gửi từ 100 triệu đồng

Số dư

Kỳ hạn

Trả lãi đầu kỳ

Trả lãi Định kỳ

Trả lãi cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

Từ 100 triệu đồng trở lên

6 tháng

8,29

8,5

8,56

-

8,65

7 tháng

8,28

8,52

-

-

8,7

8 tháng

8,22

8,49

-

-

8,7

9 tháng

8,21

8,5

8,57

-

8,75

12 tháng

8,13

8,51

8,57

8,66

8,85

13 tháng

8,16

8,57

-

-

8,95

Nguồn: GPBank.

Ngọc Mai