Tài chính

Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 2/2020

13:53 | 06/02/2020

Chia sẻ

Nguồn: Eximbank.

Vào đầu tháng 2, mức lãi suất cao nhất là 8,4%/năm được Eximbank áp dụng đối với các khoản tiền gửi có kì hạn 13 tháng (số tiền gửi từ 100 tỉ đồng trở lên), 24 tháng và 36 tháng.

Trong tháng 2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất huy động so với tháng 1.

Trong đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường có kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng lĩnh lãi cuối kì tại Eximbank dao động từ 4,6%/năm đến 8,4%/năm.

Lãi suất kì hạn 1 tháng là 4,6%/năm; kì hạn 2 tháng là 4,8%/năm; kì hạn từ 3 - 5 tháng là 5%/năm; kì hạn 6 tháng là 5,6%/năm; kì hạn 7 - 8 tháng là 5,7%/năm; kì hạn từ 9 - 11 tháng là 5,8%/năm.

Từ kì hạn 12 tháng, lãi suất mới có sự khác biệt rõ, lãi suất tiết kiệm 12 tháng là 7,8%/năm; 15 - 18 tháng là 8,3%/năm; ...

Đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán, lãi suất được hưởng là 0,3%/năm; với các khoản tiền gửi kì hạn ngắn 1 - 3 tuần, lãi suất là 1%/năm.

Mức lãi suất cao nhất là 8,4%/năm áp dụng đối với các khoản tiền gửi có kì hạn 13 tháng (số tiền gửi từ 100 tỉ đồng trở lên), 24 tháng và 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Eximbank tại quầy mới nhất tháng 2/2020:

Kì hạn

Lãnh lãi

trước

Lãnh lãi

hàng tháng

Lãnh lãi

hàng 2 tháng

Lãnh lãi

hàng quí

Lãnh lãi

hàng 6 tháng

Lãnh lãi

hàng năm

Lãnh lãi

cuối kì

Không kì hạn

0,30

1 tuần

0,80

2 tuần

0,80

3 tuần

0,80

1 tháng

4,40

4,60

2 tháng

4,50

4,60

4,80

3 tháng

4,70

4,80

5,00

4 tháng

4,80

4,90

5,00

5 tháng

4,80

4,90

5,00

6 tháng

5,20

5,40

5,50

5,60

7 tháng

5,30

5,50

5,70

8 tháng

5,30

5,50

5,70

9 tháng

5,40

5,60

5,70

5,80

10 tháng

5,40

5,60

5,80

11 tháng

5,40

5,60

5,80

12 tháng

6,30

7,20

7,30

7,40

7,50

7,60

13 tháng

8,40

15 tháng

6,40

7,50

7,60

8,00

18 tháng

6,40

7,50

7,60

8,00

24 tháng

6,40

7,50

7,60

7,70

8,40

36 tháng

6,40

7,50

7,60

7,70

8,40

60 tháng

4,60

4,70

5,00

5,10

6,00

Nguồn: Eximbank

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 3/2020: Thay đổi ở một số kì hạn 

Bên cạnh đó, từ ngày 2/1/2020, Eximbank triển khai chương trình khuyến mãi “gửi vốn mới, tới nhận quà" cho khách hàng tham gia gửi vốn mới kì hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng với quà tặng và mức lãi suất ưu đãi.

Trong đó, lãi suất đối với kì hạn 15 và 18 tháng là 8,3%/năm khi lĩnh lãi cuối kì và là 8,1%/năm khi lĩnh lãi hàng tháng. Lãi suất đối với kì hạn 24, 36 tháng là 8,4%/năm đối với lãi cuối kì và 8,2%/năm đối với lĩnh lãi tháng.

Khách hàng cũng sẽ được tặng những ưu đãi sau: Cứ mỗi 800 triệu đồng tiền gửi kì hạn 6, 9 tháng; cứ mỗi 500 triệu đồng tiền gửi kì hạn 12 tháng; cứ mỗi 300 triệu đồng tiền gửi kì hạn 15, 18 tháng và cứ mỗi 200 triệu đồng tiền gửi kì hạn 24, 36 tháng... sẽ nhận một bếp nướng điện Lock&Lock.


Thu Hoài