|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng Bắc Á duy trì ở mức ổn định trong tháng 7/2022

16:19 | 04/07/2022
Chia sẻ
Tháng 7 này, lãi suất ngân hàng Bắc Á ghi nhận mức cao nhất là 6,9%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

 Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) 

Bước sáng tháng 7, biểu lãi suất tiết kiệm Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) so với tháng trước nhìn chung không có sự biến động. Do đó, khung lãi suất hiện vẫn nằm trong khoảng từ 3,9%/năm đến 6,9%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, lãi trả cuối kỳ.

Cụ thể, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đồng loạt được ngân hàng Bắc Á duy trì chung mức lãi suất là 3,9%/năm. Còn lãi suất dành cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng hiện cùng là 6,35%/năm. 

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng Bắc Á đang đồng niêm yết cho kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng là 6,4%/năm.

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất chung là 6,5%/năm.

Riêng tại kỳ hạn phổ biến là 12 tháng, Bac A Bank đang triển khai mức lãi suất tiền gửi là 6,8%/năm. Còn từ kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng, ngân hàng này tiếp tục huy động với lãi suất là 6,9%/năm.

Ngoài ra, với các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần hoặc tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng Bắc Á vẫn tiếp tục ghi nhận mức lãi suất tương đối thấp là 0,2%/năm và chỉ áp dụng cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Bac A Bank còn có thể tham khảo thêm hai hình thức lĩnh lãi khác, trong đó: lĩnh lãi hàng tháng với khung lãi suất từ 3,8%/năm đến 6,7%/năm và lĩnh lãi hàng quý với lãi suất có phạm vi từ 6,2%/năm - 6,75%/năm. Các hình thức nhận lãi này cũng không ghi nhận có sự thay đổi so với trước.

Như vậy qua khảo sát, ngân hàng Bắc Á hiện nay tiếp tục ghi nhận mức lãi suất cao nhất là 6,9%/năm, dành cho các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn từ 13 - 36 tháng và gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á tháng 7/2022 cập nhật mới nhất

Kỳ hạn

Lãi suất tháng 7/2022

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Không kỳ hạn

-

-

0,2

01 tuần

-

-

0,2

02 tuần

-

-

0,2

03 tuần

-

-

0,2

01 tháng

-

-

3,9

02 tháng

3,8

-

3,9

03 tháng

3,8

-

3,9

04 tháng

3,8

-

3,9

05 tháng

3,8

-

3,9

06 tháng

6,15

6,2

6,35

07 tháng

6,15

-

6,35

08 tháng

6,2

-

6,4

09 tháng

6,2

6,25

6,4

10 tháng

6,3

-

6,5

11 tháng

6,3

-

6,5

12 tháng

6,6

6,65

6,8

13 tháng

6,7

-

6,9

15 tháng

6,7

6,75

6,9

18 tháng

6,7

6,75

6,9

24 tháng

6,7

6,75

6,9

36 tháng

6,7

6,75

6,9

Nguồn: Bac A Bank.

Quỳnh Hương