Doanh nghiệp

Lãi sau thuế 6 tháng của Nam Việt gấp 1,8 lần cùng kì

17:19 | 16/07/2019

Chia sẻ

6 tháng đầu năm, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần 1.975 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kì năm trước. Lãi sau thuế 353 tỉ đồng, gấp 1,8 lần cùng kì.

CTCP Nam Việt (Navico - mã: ANV) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 với doanh thu thuần 1.064 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng năm trước.

Nam Việt cho biết, kim ngạch xuất khẩu của Nam đạt 66,6 triệu USD, tăng 11% trong 6 tháng đầu năm 2019. 

Tuy giá bán giảm mạnh nhưng tăng trưởng sản lượng ở mức 12% so với cùng kỳ đã giúp Nam Việt giữ được mức tăng trưởng kim ngạch.

Giá vốn hàng bán 840 tỉ đồng, tăng 13% theo đó Nam Việt ghi nhận lợi nhuận gộp tăng khá mạnh từ 124 tỉ đồng lên 225 tỉ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 41% xuống 18,6 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng giảm khá mạnh xuống 15,7 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng 7 tỉ đồng trong khi cùng công ty ghi nhận âm 39,5 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, Nam Việt ghi nhận lãi sau thuế gần 153 tỉ đồng, tăng 31% so với cùng .

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Việt đạt 1.975 tỉ đồng, tăng 17%. Lãi sau thuế 353 tỉ đồng, gấp 1,8 lần cùng và bằng 50% kế hoạch năm.

Được biết, năm 2019 Nam Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu là 6.000 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 700 tỉ đồng và cổ tức dự kiến 20% bằng tiền mặt.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của công ty đạt 3.849 tỉ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho tăng mạnh lên 1.372 tỉ đồng và chiếm 36% tổng tài sản. Nợ ngắn hạn tăng từ 1.568 tỉ đồng lên 1.811 tỉ đồng.

Thu Hoài