|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thuỷ sản Nam Việt (ANV) muốn phát hành hơn 133 triệu cổ phiếu để tăng vốn

11:17 | 01/06/2023
Chia sẻ
Thuỷ sản Nam Việt dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành hơn 133 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng gấp đôi lên 2.666 tỷ đồng.

CTCP Nam Việt (Thuỷ sản Nam Việt – Mã: ANV) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Năm nay, công ty đặt mục tiêu 5.200 tỷ đồng doanh thu tăng 7%, 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế giảm 33% so với cùng kỳ. Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.

Ban lãnh đạo công ty cho biết năm nay, công ty sẽ hướng tới chuỗi sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, giảm chi phí. Đồng thời, tìm kiếm thêm các khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện hữu.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Trong tài liệu gửi cổ đông, Thuỷ Sản Nam Việt dự kiến phát hành hơn 133 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 100% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).  

Cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022, khoảng 1.613 tỷ đồng. 

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.333 tỷ đồng lên 2.666 tỷ đồng.

Về phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Với hơn 133 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần phải chi 133 tỷ đồng trả cổ tức.

Mới đây, Thuỷ sản Nam Việt đã công bố kết quả kinh doanh quý I với 1.155 tỷ đồng doanh thu, 92 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 56% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty mới hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm đặt ra.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Thuỷ sản Nam Việt đạt 5.713 tỷ đồng, tăng 245 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty có 316 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất (46%) trong cơ cấu tài sản, khoảng 2.666 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Cuối quý I, tổng nợ vay của công ty khoảng 2.056 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, chiếm 36% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 3.034 tỷ đồng bao gồm 1.705 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3.

Lâm Anh

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh có phần chiếm ưu thế
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, mặc dù ngưỡng hỗ trợ xa quanh 1.17x, đã cho phản ứng và giúp VN-Index tránh được nhịp giảm sâu, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp vẫn đang có phần chiếm ưu thế.