Doanh nghiệp

Lãi ròng nửa đầu năm của Xi măng Bỉm Sơn tăng gấp 5 lần

10:38 | 24/07/2019

Chia sẻ

Cải thiện biên lãi gộp chính là nguyên nhân tăng hiệu quả sinh lời cho Xi măng Bỉm Sơn trong 6 tháng đầu năm 2019.
20_YQVR

Báo cáo kết quả kinh doanh quí II của CTCP Xi măng Bỉm Sơn (Mã: BCC) ghi nhận doanh thu thuần 991 tỉ đồng, đáng chú ý biên lợi nhuận gộp tăng từ 14% lên 17%. Chi phí tài chính tăng do lãi vay tăng đạt mức gần 28 tỉ đồng, chi phí bán hàng giảm 17%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 6%. 

Chính những điều này giúp cho Xi măng Bỉm Sơn lãi ròng 57 tỉ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 1.915 tỉ đồng, lãi ròng 80 tỉ đồng, gấp 5,3 lần cùng giai đoạn năm 2018. 

Tổng tài sản cuối kỳ đạt gần 4.700 tỉ đồng, trong đó tài sản cố định hơn 3.000 tỉ đồng, hàng tồn kho 790 tỉ đồng. Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn khách hàng 293 tỉ đồng, gấp 4,2 lần đầu năm. 

Nợ phải trả của Xi măng Bỉm Sơn 2.797 tỉ đồng, gồm 868 tỉ đồng phải trả người bán ngắn hạn, trong đó 505 tỉ đồng là các công ty liên quan thuộc TCT Cổ phần Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem). Nợ vay ngắn hạn tính đến thời điểm 30/6 đạt 1.628 tỉ đồng, vay dài hạn 34 tỉ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của Xi măng Bỉm Sơn ở mức gần 1.900 tỉ đồng, gồm khoản mục quỹ đầu tư phát triển khá lớn, lên tới 664 tỉ đồng. 

Đông A