Nhà đất

Kinh Bắc lãi ròng 6 tháng hơn 630 tỷ

14:33 | 11/08/2021

Chia sẻ

Nửa đầu năm, doanh thu thuần Kinh Bắc đạt 2.752 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần và lãi ròng đạt 634 tỷ đồng, cao gấp 12,5 lần so với cùng kỳ.
Kinh Bắc lãi ròng 6 tháng hơn 600 tỷ đồng - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2021 KBC. (Đvt: Tỷ đồng).

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 750 tỷ đồng, tăng 337% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng KCN của Kinh Bắc cao gấp 4 lần, ghi nhận 1.872 tỷ đồng. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 183% lên 235 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phát sinh thêm 453 tỷ đồng doanh thu bán nhà xưởng.

Giá vốn bán hàng của Kinh Bắc tăng mạnh đã kéo biên lãi gộp giảm từ 77,7% ở quý II/2020 về 59,8%. Doanh thu tài chính ghi nhận 67 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi và cho vay.

Kết quả, Kinh Bắc lãi ròng quý II hơn 34 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng 3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt 2.752 tỷ đồng, cao gấp 3,8 lần và lãi ròng đạt 634 tỷ đồng, cao gấp 12,5 lần so với cùng kỳ. 

Trong năm 2021, Kinh Bắc đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 6.600 tỷ đồng, lãi sau thuế mục tiêu 2.000 tỷ đồng. Sau nửa năm, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 42% mục tiêu doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận.

Tài sản Kinh Bắc tại ngày 30/6 tăng 16,5% so với đầu năm lên 27.732 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 42% tổng tài sản (11.623 tỷ đồng).

Danh mục tồn kho tập trung chủ yếu tại các dự án KCN và KĐT Tràng Cát (7.270 tỷ đồng), KCN Tân Phú Trung (1.227 tỷ đồng), KĐT Phúc Ninh (1.088 tỷ đồng), KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh (827 tỷ đồng),... 

Tiền gửi ngân hàng của Kinh Bắc tăng 147% so với đầu năm, lên 1.998 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn tăng gần 2.000 tỷ đồng lên 8.635 tỷ đồng, chủ yếu do tăng phải thu cho vay ngắn hạn.

Tài sản dở dang dài hạn Kinh Bắc tăng nhẹ 7% lên 932 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án Viễn Đông Meridian Towers (736 tỷ đồng) và dự án tại khu ngoại giao đoàn Hà Nội (107 tỷ đồng).

Nợ phải trả tính đến 30/6 của Kinh Bắc là 15.119 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ vay dài hạn tăng 33% lên 5.610 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp phát sinh thêm khoản thuế thu nhập hoãn lại 888 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, các khoản phải thu của Kinh Bắc tăng thêm 1.083 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng thêm 1.265 tỷ đồng đã giúp dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp chỉ âm 90 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 552 tỷ đồng.

Hoàng Huy