Doanh nghiệp

Hợp tác với Apple giúp Petrosetco thu trên 43 tỷ mỗi ngày 6 tháng đầu năm

11:21 | 22/07/2021

Chia sẻ

Trong quý II, lãi sau thuế của Petrosetco gấp hai lần so với cùng kỳ năm trước nhờ mảng phân phối sản phẩm điện thoại, máy tính xách tay đều tăng trưởng đặc biệt là sau khi hợp tác với Apple.

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - Mã: PET) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 3.423 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 50 tỷ đồng, gấp hai lần so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 6%.

Nguyên nhân là các mảng phân phối sản phẩm điện thoại, máy tính xách tay đều tăng trưởng. Đặc biệt từ nửa cuối năm 2020, Petrosetco triển khai thêm mảng kinh doanh phân phối các sản phẩm của Apple làm cho doanh thu và lợi nhuận sau thuế từ thời điểm đó tăng trưởng mạnh.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng trưởng 115% so với cùng kỳ, đạt gần 24 tỷ đồng, chủ yếu từ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Petrosetco báo lãi sau thuế quý II tăng gấp đôi nhờ phân phối điện thoại, laptop - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Petrosetco.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Petrosetco đạt 7.635 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 150 tỷ đồng, lần lượt tăng 42% và 81% so với cùng kỳ. Tức mỗi ngày doanh nghiệp thu về trung bình trên 43 tỷ đồng.

Năm 2021, Petrosetco đặt mục tiêu doanh thu 15.000 tỷ đồng, LNTT 250 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 51% mục tiêu doanh thu và 60% kế hoạch LNTT năm.

Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của Petrosetco giảm khoảng 9% so với đầu năm xuống gần 5.760 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.694 tỷ đồng, giảm khoảng 19% so với đầu năm. Trái lại, hàng tồn kho tăng 33% lên gần 1.046 tỷ đồng.

Tiền và tương đương tiền đạt 1.298,5 tỷ đồng, giảm gần 28% và chiếm 22,5% tổng tài sản. 

Tổng nợ phải trả của Petrosetco đạt 4.095 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính đạt 2.321 tỷ đồng, giảm 14,5% so với đầu năm và bằng khoảng 39% vốn chủ sở hữu.

Tường Vy