Hàng hóa

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Australia

15:53 | 26/03/2020

Chia sẻ

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Australia áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú tại một hoặc cả hai Nước kí kết.

Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Australia

Thời gian kí kết: 13/4/1992.

Nơi kí kết: Hà Nội, Việt Nam.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Australia áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú tại một hoặc cả hai Nước kí kết.

Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định 

1. Hiệp định này sẽ áp dụng cho những loại thuế hiện hành sau đây:

Tại Việt Nam

- Thuế thu nhập.

- Thuế lợi tức. 

- Thuế chuyển lợi nhuận.

Tại Australia

Thuế thu nhập và thuế tài nguyên đối với các dự án thăm dò, khai thác dầu khí ngoài khơi được áp dụng theo luật Liên bang Australia. 

2. Hiệp định này cũng sẽ áp dụng cho các loại thuế có tính chất tương tự, hay về căn bản giống như các loại thuế đánh trên thu nhập, lợi tức và giá trị tăng thêm, được áp dụng theo như luật pháp của Việt Nam hay luật Liên bang của Australia sau ngày kí kết Hiệp định, nhằm bổ sung hoặc thay thế cho các loại thuế hiện hành. 

Các cơ quan có thẩm quyền của hai Nước kí kết sẽ thông báo cho nhau những thay đổi căn bản trong luật pháp của từng nước, liên quan đến các loại thuế mà Hiệp định này áp dụng, trong khoảng thời gian thích hợp sau khi có những thay đổi trên.

Các thủ tục thỏa thuận song phương 

1. Trường hợp đối tượng cư trú tại một Nước kí kết nhận thấy rằng, việc giải quyết xử lí của cơ quan có thẩm quyền tại một hay cả hai Nước kí kết làm cho đối tượng đó phải nộp thuế không đúng với nội dung Hiệp định này, lúc đó đối tượng này có thể giải trình trường hợp của mình với cơ quan có thẩm quyền của Nước kí kết nơi đối tượng đó đang cư trú, mặc dù trong luật pháp quốc gia của các Nước kí kết đã qui định những chế độ xử lí khiếu nại. 

Trường hợp như trên phải được gửi tới cơ quan có thẩm quyền trong vòng 3 năm, kể từ khi có thông báo xử lí đầu tiên dẫn đến khoản thuế phải nộp không đúng như theo qui định của Hiệp định này. 

2. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cố gắng nếu như trường hợp khiếu nại là hợp lí và bản thân cơ quan đó không thể đi đến một giải pháp thoả đáng, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại Nước kí kết kia để cùng giải quyết trường hợp khiếu nại, nhằm mục đích tránh đánh thuế hai lần không phù hợp với nội dung Hiệp định này. Giải pháp đạt được như trên sẽ được thực hiện không phụ thuộc vào những hạn định thời gian ghi trong luật quốc gia của từng Nước kí kết. 

3. Cơ quan có thẩm quyền của các Nước kí kết sẽ cố gắng cùng giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình áp dụng Hiệp định này. 

4. Cơ quan có thẩm quyền của các Nước kí kết có thể trực tiếp thông báo cho nhau với mục đích nhằm làm cho những qui định của Hiệp định này có hiệu lực.

Chi tiết về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Australia

Phùng Nguyệt