Doanh nghiệp

HAGL có lãi sau 8 quý thua lỗ, doanh thu bán heo ngang ngửa với trái cây

09:12 | 27/07/2021

Chia sẻ

Sau 8 quý thua lỗ liên tiếp, HAGL đã có lãi trở lại do không còn phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi thậm chí còn được hoàn nhập đã giúp lãi ròng quý II đạt 86 tỷ.
HAGL có lãi sau 8 quý thua lỗ, doanh thu bán heo ngang ngửa với trái cây - Ảnh 1.

Nguồn: HAGL.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021.

Quý II, HAGL đạt 535 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán trái cây giảm tới 63% còn gần 193 tỷ đồng. 

Doanh thu từ bán heo gần 190 tỷ, ngang ngửa với doanh thu trái cây trong khi quý II/2020 không ghi nhận. Tập đoàn bắt đầu ghi nhận doanh thu từ bán heo trong quý IV/2020.

Biên lợi nhuận gộp mảng trái cây là hơn 22% trong quý II còn mảng bán heo lên tới hơn 49%.

Trong kỳ, HAGL được hoàn nhập chi phí dự phòng 261 tỷ trong mục chi phí quản lý doanh nghiệp cùng với việc chi phí vận chuyển và dịch vụ mua ngoài giảm giúp tập đoàn báo lãi sau thuế quý II 87 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm 1.329 tỷ. HAGL đã có lãi sau 8 quý thua lỗ liên tiếp.

Nói thêm về khoản lỗ khác 165 tỷ trong kì chủ yếu đến từ chi phí chuyển đổi vườn cây và một phần lỗ từ thanh lý tài sản cố định. 

HAGL có lãi sau 8 quý thua lỗ, doanh thu bán heo ngang ngửa với trái cây - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HAGL đạt 801 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi ròng 28 tỷ trong khi nửa đầu năm 2020 lỗ ròng 1.156 tỷ đồng. Khoản lỗ luỹ kế sau thuế chưa phân phối tới hết quý II là 7.549 tỷ đồng.

Nợ đi vay tiếp tục giảm so với cuối quý I

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của HAGL là 18.150 tỷ đồng, giảm 266 tỷ so với cuối quý I nhưng giảm một nửa so với đầu năm do không còn hợp nhất với CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) từ ngày 8/1.

Cuối quý II, khoản phải thu ngắn hạn của HAGL có giá trị 4.383 tỷ đồng sau khi đã phải trích lập dự phòng 2.245 tỷ đồng. Khoản này tăng gần 19% so với cuối quý I. Trong đó, phải thu cho vay ngắn hạn lên tới 5.332 tỷ.

Bên cạnh đó, HAGL cũng có gần 4.078 tỷ đồng phải thu về cho vay dài hạn. 

HAGL có lãi sau 8 quý thua lỗ, doanh thu bán heo ngang ngửa với trái cây - Ảnh 3.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II

Tổng nợ đi vay tại ngày 30/6 là 8.279 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cuối quý I và gấp gần 1,6 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ ngân hàng 1.656 tỷ đồng với 551 tỷ nợ dài hạn và 1.105 tỷ nợ ngắn hạn.

Các chủ nợ lớn của HAGL gồm ngân hàng Sacombank (524 tỷ), Eximbank (678 tỷ), Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (262 tỷ), TPBank (192 tỷ),...

Ngoài nợ ngân hàng thì dư nợ trái phiếu của HAGL là hơn 6.481 tỷ đồng với 6.114 tỷ nợ dài hạn.

HAGL có lãi sau 8 quý thua lỗ, doanh thu bán heo ngang ngửa với trái cây - Ảnh 3.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm của HAGL chỉ còn âm 161 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước âm 1.075 tỷ. Bên cạnh đó, vốn lưu động cuối quý II của HAGL đã dương 69 tỷ trong khi các quý trước liên tục âm.

Hoàng Kiều