|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xuất khẩu từng chủng loại cà phê trong 5 tháng đầu năm 2020

18:48 | 16/07/2020
Chia sẻ
Arabica là loại cà phê có giá xuất khẩu cao nhất khi đạt 2.248 USD/tấn trong tháng 5 và 2.346 USD/tấn trong 5 tháng.

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, robusta là loại cà phê Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong 5 tháng đầu năm nay khi chiếm gần 94% tổng sản lượng.

Xuất khẩu cà phê robusta tháng 5 đạt 109,5 nghìn tấn trị giá 158,1triệu USD; giảm 14,5% về lượng và giảm 14,4% về trị giá so với cùng kì 2019. 

Nhờ sản lượng cao trong những tháng trước mà 5 tháng đầu năm nay xuất khẩu cà phê robusta tăng 4,9% về lượng và tăng 1,9% về trị giá, đạt 694,6 nghìn tấn trị giá 1,03 tỉ USD. 

Cà phê robusta tăng xuất sang nhiều nước như Đức, Nhật Bản, Angeria, Bỉ, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia...; giảm ở một số thị trường gồm Italy, Tây Ban Nha, Mỹ, Nga, Malaysia, Anh, Pháp...

Cà phê Việt Nam xuất khẩu có giá trung bình 1.491 trong tháng 5 và 1.533 USD/tấn trong 5 tháng đầu năm.

Arabica là loại cà phê có giá xuất khẩu cao nhất khi đạt 2.248 USD/tấn trong tháng 5 và 2.346 USD/tấn trong 5 tháng.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta tháng 5 đạt 1.444 USD/tấn, tăng 0,04% so với tháng 5/2019.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, giá xuất khẩu bình quân cà phê robusta đạt 1.482 USD/tấn, giảm 2,9% so với cùng kì. Trong đó, giá xuất khẩu bình sang Đức đạt 1.456 USD/tấn; Italy đạt 1.551 USD/tấn; Tây Ban Nha đạt 1.479 USD/tấn; Nhật Bản đạt 1.526 USD/tấn. 

Giá xuất khẩu từng chủng loại cà phê trong 5 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1.

Đồ họa: TV

Chủng loại cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020


Chủng loại
Tháng 5/2020
5 tháng năm 2020
So với 5 tháng năm 2019 (%)
Lượng

(tấn)

Trị giá

(1.000 USD)

Đơn giá

(USD/tấn)

Lượng

(tấn)

Trị giá

(1.000 USD)

Đơn giá

(USD/tấn)

Lượng
Trị giá
Robusta
109.472
158.122
1.444
694.559
1.028.998
1.482
4,9
1,9
Arabica
6.719
15.103
2.248
43.904
102.985
2.346
34
52
Cà phê Excelsa
403
672
1.667
905
1.575
1.740
-75,9
-73,5
Tổng116.594173.8971.491739.3681.133.5581.533

Ước tính xuất khẩu cà phê tháng 6 đạt 140 nghìn tấn trị giá 237 triệu USD; giảm 3% về lượng và giảm 1,9% về trị giá so cùng kì năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê ước đạt 955 nghìn tấn trị giá 1,61 tỉ USD; tăng 3,7% lượng và tăng 2,5% trị giá.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê tháng 6 đạt 1.693 USD/tấn, giảm 0,02% so với tháng 5/2020 nhưng tăng 1,1% so với tháng 6/2019. 

Tính chung 6 tháng, giá xuất khẩu bình quân cà phê đạt khoảng 1.685 USD/tấn, giảm 1,2% cùng kì 2019.

Ánh Dương