|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đường Quảng Ngãi lãi 365 tỷ đồng trong quý II

07:34 | 26/07/2022
Chia sẻ
Đường Quảng ngãi ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cuối kỳ, công ty đang có hơn  4.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng

 Cổng CTCP Đường Quảng Ngãi. (Ảnh: QNS).

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần 2.201 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ghi nhận khoảng 1.544 tỷ đồng, tăng 12,9% khiến biên lợi nhuận gộp giảm còn 30% so với 32% cùng kỳ năm ngoái.  

Nhờ kiểm soát các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Đường Quảng Ngãi ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 365,3 tỷ đồng, nhích nhẹ so với mức 360,6 tỷ đồng quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.014 tỷ đồng và lãi sau thuế 541 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm nay, QNS đặt chỉ tiêu đạt 8.000 tỷ đồng doanh thu và 1.008 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, công ty đã đạt 50% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty tăng 6,5% so với đầu kỳ, khoảng 10.513 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và các khoản đương tiền của công ty là 305 tỷ đồng. Ngoài ra, QNS có 3.963 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng trong nước. 

Cuối kỳ, QNS có tổng cộng 3.643 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó 2.646 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 20,5 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 3.106 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối khoảng 3.105,7 tỷ đồng tính tới 30/6. 

Duy Anh