|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lọc hoá dầu Bình Sơn lãi gần 10.000 tỷ trong một quý, nắm trên 1 tỷ USD tiền mặt

07:18 | 26/07/2022
Chia sẻ
Tại thời điểm cuối quý II, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có ngân hàng của Lọc hoá dầu Bình Sơn đạt trên 26.000 tỷ đồng. Công ty thu về 383 tỷ đồng từ tiền lãi ngân hàng 6 tháng đầu năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (Mã: BSR) cho thấy các chỉ tiêu tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ trong bối cảnh giá dầu tăng vọt do chiến sự ở Nga - Ukraine.

Biên lãi gộp tăng dựng đứng lên 20,4%

Cụ thể, doanh thu thuần tăng 88% lên 52.391 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng với mức 60%, thấp hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng 4,7 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 10.686 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng vọt từ 6,7% cùng kỳ lên 20,4%.

Trừ đi các chi phí, BSR lãi sau thuế 9.926 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi quý cao kỷ lục của doanh nghiệp này từ trước đến nay. 

Theo BSR, giá dầu bắt đầu phục hồi từ đợt giảm sốc năm 2020, đặc biết nửa đầu năm 2022 giá dầu năm là 87 USD/thùng đã tăng lên 123,7 USD/thùng vào tháng 6/2022. Bên cạnh đó, khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm chính (crack spread) quý này tốt hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước đã góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

 Nguồn: MH tổng hợp từ BCTC quý của BSR.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BSR đạt 87.174 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12.222 tỷ đồng, tăng lần lượt 78% và 247% so với cùng kỳ. Với kết quả này, BSR đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và vượt 8,4 lần chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ sau 6 tháng.

Kết quả này cũng đã được Tổng Giám đốc BSR chia sẻ trong một sự kiện được tổ chức đầu tháng 7. Vị lãnh đạo dự báo lợi nhuận của công ty trong quý III sẽ tốt nhưng sang quý IV có thể giảm nhẹ. Nhìn chung cho cả năm 2022, công sẽ ty thiết lập được con số lợi nhuận kỷ lục mới.

 

Trả hết nợ vay dài hạn, nắm giữ hơn 1 tỷ USD tiền nhàn rỗi

Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của BSR đạt trên 79.750 tỷ, tăng gần 13.000 tỷ so với đầu năm, mức tăng chủ yếu đến từ tiền nhàn rỗi, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.

Cụ thể, doanh nghiệp có hơn 26.100 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng, tăng khoảng 5.700 tỷ.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 41% lên 19.222 tỷ, tập trung phần lớn ở khoản phải thu với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Chỉ tiêu hàng tồn kho trên 13.100 tỷ đồng, tăng 2.800 tỷ, trong đó hàng mua đang đi trên đường chiếm phần lớn. Doanh nghiệp đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 453 tỷ đồng, trong khi con số cuối quý I là 1.943 tỷ và số đầu năm là 18 tỷ.

Ở phía nguồn vốn, khoản mục phải trả người bán ngắn hạn tăng 4.000 tỷ lên 13.437 tỷ, trong đó phải trả Công ty liên doanh Điều hanh Cửu Long chiếm 1/4 khoản mục này.

Tính đến cuối tháng 6, BSR đã trả hết nợ vay dài hạn, chỉ còn nợ vay ngắn hạn là 4.625 tỷ, giảm mạnh so với dư nợ vay cuối quý I là 8.012 tỷ, trong đó công ty vay hơn 3.000 tỷ đồng bằng USD, con lại vay bằng VND.

Kết thúc quý II, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 48.744 tỷ đồng, đã bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 12.177 tỷ đồng cùng 5.598 tỷ cho quỹ đầu tư phát triển.

Minh Hằng