Doanh nghiệp

Doanh thu tài chính tăng đột biến, lãi sau thuế quí II của Vĩnh Hoàn tăng 19%

10:53 | 23/07/2019

Chia sẻ

Trong quí này, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến lên 148 tỉ đồng, gần gấp 5 lần cùng kỳ. Theo đó, lãi sau thuế quí II của công ty cũng tăng 19% lên 392 tỉ đồng.

CTCP Vĩnh Hoàn vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II với doanh thu thuần 2.025 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kì.

Giá vốn hàng bán ở mức 1.596 tỉ đồng, giảm 10,2%, theo đó lợi nhuận gộp của Vĩnh Hoàn giảm từ 461 tỉ xuống 428 tỉ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng mạnh đạt 148 tỉ đồng, gấp 4,7 lần cùng kì. Trong đó, lãi từ bán khoản đầu tư 105 tỉ đồng.

vhcss

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí ii/2019 của Vĩnh Hoàn.

Theo báo cáo phân tích mới đây của CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC), Vĩnh Hoàn dự kiến ghi nhận lợi nhuận bất thường 107 tỉ đồng nhờ các thương vụ thoái vốn trong quí II, chủ yếu là thương vụ thoái vốn khỏi Vạn Đức Tiền Giang.

Được biết, Vạn Đức Tiền Giang có khả năng chế biến 200 tấn phi lê cá/ngày và diện tích vùng nuôi 125ha, trong khi Vĩnh Hoàn có công suất chế biến 800 tấn phi lê/ngày và diện tích vùng nuôi 600ha.

Trong quí II, chi phí tài chính của Vĩnh Hoàn giảm từ 94 tỉ đồng xuống 24,3 tỉ đồng do không còn lãi từ thoái vốn từ công ty con.

Ngoài ra, Vĩnh Hoàn còn ghi nhận lỗ từ liên doanh, liên kết  11,3 tỉ đồng trong khi cùng kì đạt 25,4 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng 62,2 tỉ đồng, tăng 15%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh đạt 35 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, Vĩnh Hoàn ghi nhận lãi sau thuế quí II đạt 392 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kì năm trước.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty giảm 6% xuống 3.814 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế 699 tỉ đồng, tăng 64% và bằng 57% kế hoạch năm.

Năm 2019, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.047 tỉ đồng, tăng 8,4%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ là 1.255 tỉ đồng, giảm 13% so với năm 2018.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt 6.247 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho và khoản phải thu chiếm tỉ trọng khá lớn. Cụ thể, hàng tồn kho đạt 1.875 tỉ đồng, tăng 35%. Phải thu ngắn hạn khách hàng giảm mạnh từ 2.002 tỉ đồng xuống 1.286 tỉ đồng.

Về nguồn vốn, Vĩnh Hoàn đã giảm nợ vay ngắn hạn từ 1.269 tỉ về 994 tỉ đồng do không còn ghi nhận khoản nợ 123 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp.

Thu Hoài