Doanh nghiệp

Doanh thu kênh bán sỉ giảm 23%, lãi sau thuế quí II của PNJ giảm nhẹ xuống 169 tỉ đồng

17:39 | 19/07/2019

Chia sẻ

Trong quí II, doanh thu kênh bán sỉ của PNJ giảm 23% đồng thời sức mua chung của thị trường đối với mặt hàng trang sức suy giảm khiến công ty ghi nhận lãi sau thuế giảm nhẹ xuống 169 tỉ đồng.

CTCP Vàng bạc Đá quí Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 với doanh thu thuần 2.962 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kì.

Trong đó, doanh thu bán trang sức đạt 2.936 tỉ đồng, giảm 8% và chiếm 99% tổng doanh thu.

PNJ cho biết, doanh thu giảm do công ty tập trung nguồn lực vận hành hệ thống ERP (dự án hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp, cấu phần quan trọng nhất của chiến lược chuyển đổi số).

Mặt khác, trong quí này, doanh thu kênh bán sỉ giảm 23%. Đồng thời, sức mua chung của thị trường đối với mặt hàng trang sức suy giảm. Điều này đã khiến doanh thu thuần của công ty giảm 8%.

Giá vốn hàng bán giảm từ 2.635 tỉ xuống 2.326 tỉ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp 635,7 tỉ đồng, tăng 9%.

Chi phí tài chính 22,3 tỉ đồng, tăng 63%, chủ yếu là chi phí lãi vay tăng do nhu cầu vốn phục vụ sản xuất tăng.

Chi phí bán hàng 287 tỉ đồng, tăng 7% trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 73,7 tỉ đồng lên 116,1 tỉ đồng.

Như vậy, tổng chi phí hoạt động của PNJ trong quí đạt 403 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng chủ yếu do chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ ngành vàng, ngành đồng hồ

Sau khi loại trừ chi phí, PNJ ghi nhận lãi sau thuế quí II đạt 169,2 tỉ đồng, giảm 6,2%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 7.745 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kì năm trước và bằng 42% kế hoạch năm. Lãi trước thuế 753 ti đồng, tăng 16% và bằng 51% kế hoạch năm

Được biết, năm 2019, PNJ đặt mục tiêu doanh thu 18.207 tỉ đồng, tăng 25% so thực hiện 2018. Lợi nhuận trước thuế 1.480 tỉ đồng, tăng 23%.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của PNJ đạt 6.528 tỉ đồng, tăng 1,4% so với đầu năm.

Hàng tồn kho 4.931,5 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm và chiếm 76% tổng tài sản.

Trong đó, 1.506 tỉ đồng hàng tồn kho được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại.

Vay ngắn hạn giảm từ 1.558 tỉ đồng xuống 1.447,5 tỉ đồng và chiếm 22% nguồn vốn. Vốn chủ hữu 4.092,5 tỉ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm.

pnj0d

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 của PNJ.


Thu Hoài