Doanh nghiệp

Doanh thu gấp ba lần, Đô thị Kinh Bắc (KBC) lãi quí II 'khủng' nhất lịch sử

21:44 | 30/07/2019

Chia sẻ

Lãi ròng quí II của Đô thị Kinh Bắc đạt 408 tỉ đồng, gấp 6,7 lần cùng kì năm 2018, cao nhất kể từ khi niêm yết.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II khởi sắc với sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, doanh thu quí II của Đô thị Kinh Bắc đạt gần 1.070 tỉ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kì năm ngoái.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp quí II của Đô thị Kinh Bắc tăng 9,5% lên 58,6%. Cùng với đó hàng loạt chi phí của Đô thị Kinh Bắc giảm như chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả là, lãi ròng của Đô thị Kinh Bắc đạt 408 tỉ đồng, gấp 6,7 lần cùng kì năm 2018. Đây là mức lãi quí cao nhất của Đô thị Kinh Bắc kể từ khi lên sàn.

KBC

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của Đô thị Kinh Bắc đạt 1.570 tỉ đồng, tăng 56,4% so với nửa đầu năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 511 tỉ đồng, tăng gần 76%.

Kế hoạch kinh doanh năm nay, Đô thị Kinh Bắc đặt chỉ tiêu doanh thu 3.900 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.036 tỉ đồng. Như vậy, công ty thực hiện 40,3% chỉ tiêu doanh thu và 49,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Được biết, sự tăng trưởng mạnh doanh thu nửa đầu năm 2019 chủ yếu đến từ doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 1.373 tỉ đồng, trong khi nửa đầu năm ngoái chỉ đạt gần 915 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Đô thị Kinh Bắc hoạch toán hơn 100 tỉ đồng doanh thu bán nhà xưởng nửa đầu năm nay. Doanh thu cho thuê kho, nhà xưởng và văn phòng và doanh thu khác không có nhiều thay đổi.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của Đô thị Kinh Bắc đạt 16.726 tỉ đồng, giảm 184 tỉ đồng so với thời điểm đầu kì. Khoản tiền và tương đương tiền của công ty tăng mạnh từ 224 tỉ đồng thời điểm đầu kì lên 810,4 tỉ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của công ty giảm từ 1.767 tỉ đồng xuống còn 1.280 tỉ đồng.

Hàng tồn kho giảm từ 8.593 tỉ đồng xuống còn 8.207 tỉ đồng. Chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại KCN và KĐT Tràng Cát (3.507 tỉ đồng), KCN Tân Phú Trung (2.123 tỉ đồng).

HTN

Các dự án của Đô thị Kinh Bắc. Nguồn: BCTC

Về cơ cấu khoản vay, nợ ngắn hạn của Đô thị Kinh Bắc tăng gần 188 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm lên 1.392 tỉ đồng, trong khi đó, nợ dài hạn giảm 453 tỉ đồng, còn 830 tỉ đồng.

Phan Quân