Doanh nghiệp

Đô thị Kinh Bắc chi gần 235 tỉ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1

07:33 | 05/07/2019

Chia sẻ

Ngày 15/7 tới đây, Đô thị Kinh Bắc sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 1/2019.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) thông báo trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng.

Với gần 470 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền khoảng 234,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 15/7/2019, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 12/7/2019. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 15/8.

Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu, tổng tỷ lệ 30%. Trong đó, Đô thị Kinh Bắc sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt qua II đợt gồm 5% vào quý II/2019 và đợt 2 là 5% vào quý III/2019; còn lại 20% cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu.

Năm 2019, Đô thị Kinh Bắc đặt chỉ tiêu doanh thu 3.900 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.036 tỉ đồng. Quý I/2019, công ty ghi nhận doanh thu gần 500 tỉ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỉ đồng, giảm 55% cùng kỳ.

Bên cạnh việc trả cổ tức, vào cuối tháng 6, Đô thị Kinh Bắc thông báo thay thế phương án phát hành trái phiếu KBCBOND2019-03. Kì hạn của trái phiếu phát hành đợt này đã giảm từ 24 tháng xuống còn 18 tháng.

Dự kiến trong quý III, Kinh Bắc sẽ phát hành 2 triệu trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của công ty.

Trái phiếu phát hành đợt này có mệnh giá 100.000 đồng. Như vậy, tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa là 200 tỉ đồng. 

Với mỗi kì tính lãi 6 tháng/lần, lãi suất được tính đối với hai kì tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm và đối với kì tính lãi tiếp theo là 3,8%/năm + lãi suất tham chiếu.

 Đối tượng phát hành là các tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, các cá nhân là người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng linh hoạt cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty; thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của doanh nghiệp.

Thu Hoài