|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 2 của LDG bất thành

15:37 | 22/06/2023
Chia sẻ
Năm ngoái, ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 2 của LDG cũng không thể diễn ra do không đủ tỷ lệ tham gia theo quy định.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 2 của LDG tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình).

Chiều ngày 22/6, CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG) đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo hình thức trực tuyến. Tính đến 15 giờ 6 phút, đại hội có sự tham dự của 189 cổ đông, số lượng cổ đông ủy quyền là 28, đại diện cho hơn 41,6 triệu cổ phiếu; chiếm 16,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và điều lệ công ty, ĐHĐCĐ lần 2 không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành (không đảm bảo tỷ lệ trên 33%). LDG sẽ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên lần 3 trong thời gian tới.

Theo tài liệu đại hội, năm nay LDG đặt mục tiêu đạt 1.448 tỷ đồng doanh thu thuần (gấp 5,2 lần so với kết quả 2022) và 3,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2022, Công ty dự kiến trích lập quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận, tương ứng 120,2 triệu đồng; trích quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận, tương ứng 80,15 triệu đồng; trích quỹ đầu tư phát triển 2% lợi nhuận, tương ứng 80,15 triệu đồng; và đồng thời không đề cập tới trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, công ty sẽ tiếp tục bàn giao nhà ở cho khách hàng tại khu căn hộ thông minh Saigon Intela ở Nam Sài Gòn; mở bán dự án khu căn hộ cao cấp LDG Sky; phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên gần 2.570 tỷ đồng;…

Ngoài việc tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bán hàng, LDG sẽ tìm kiếm và phát triển quỹ đất, đầu tư các dự án có tính khả thi cao. Ngoài ra, công ty tiếp tục phát triển phân khúc bất động sản trung và cao cấp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/6, thị giá LDG dừng ở mức 5.250 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu LDG 6 tháng qua. (Nguồn: HSC).

Hà Lê