|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đầu tư LDG tiếp tục chậm trả lãi và gốc trái phiếu

15:05 | 21/12/2023
Chia sẻ
Tổng số tiền chậm trả hơn 188 tỷ đồng bao gồm và gốc và lãi trái phiếu được LDG dự kiến thanh toán vào tháng 2 - 3/2024.

Trái phiếu mã LDGH2123002 được CTCP Đầu tư LDG (Mã: LDG) phát hành ngày 10/12/2021, kỳ hạn 24 tháng, tức đáo hạn ngày 10/12/2023, giá trị phát hành là 400 tỷ đồng. Mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất năm đầu tiên là 11,5%/năm, trả lãi 1 tháng/lần.

Ngày 13/12, LDG công bố về việc chậm trả 1,8 tỷ đồng lãi trái phiếu và tiền gốc 186,4 tỷ đồng của lô trái phiếu mã LDGH2123002 nói trên. Lý do là công ty đang sắp xếp dòng tiền và cần thời gian để thanh toán.

LDG cho biết dự kiến trả hơn 1,8 tỷ đồng tiền lãi trong tháng 3/2024 và sẽ trả gốc 186,4 tỷ đồng thành hai đợt, trong đó 40% vào tháng 2/2024 và 60% còn sẽ thanh toán vào tháng 3 năm sau.

Trước đó trong báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu nửa đầu năm 2023 (từ ngày 1/1 đến ngày 30/6/2023), LDG cũng chưa thanh toán lãi cho trái chủ đối với lô trái phiếu mã LDGH2123002. Tổng số tiền lãi phải thanh toán đến hạn khoảng 16,4 tỷ đồng nhưng chỉ mới chi trả gần 1,9 tỷ. Công ty giải trình đang sắp xếp nguồn và đang thông báo kế hoạch trả nợ.

Tại ngày 30/9, tổng nợ phải trả của LDG hơn 4.558 tỷ đồng, gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó dư nợ đi vay hơn 1.332 tỷ đồng, chủ yếu là vay từ các ngân hàng trong nước. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã đi vay gần 294 tỷ đồng và trả nợ gốc 190 tỷ. 

Minh Hằng

TS. Cấn Văn Lực: Để ngân hàng bán vàng trực tiếp, giá sẽ lập tức giảm nhưng chỉ là biện pháp trước mắt
Theo TS. Cấn Văn Lực, việc bán vàng qua nhóm ngân hàng Big 4 chỉ là biện pháp trước mắt nhằm tăng nguồn cung trên thị trường khiến giá giảm ngay. Nhưng về lâu dài cần đảm bảo thị trường vàng minh bạch và ngăn chặn thao túng giá, xoá bỏ độc quyền có thể xử lý dứt điểm được câu chuyện chênh lệch giá.