|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Chile đối với sản phẩm thịt Việt Nam

21:14 | 26/02/2021
Chia sẻ
Trong CPTPP, Chile cam kết xóa bỏ thuế quan với toàn bộ dòng thuế các sản phẩm thịt của Việt Nam.
Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Theo Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong CPTPP, Chile cam kết xóa bỏ thuế quan với toàn bộ dòng thuế các sản phẩm thịt của Việt Nam.

Tuy nhiên tính đến tháng 10/2019, Chile chưa phê chuẩn CPTPP nên các cam kết này hiện chưa có hiệu lực trên thực tế.

Hiện giữa Việt Nam và Chile đã có một Hiệp định thương mại tự do song phương (VCFTA). Trong FTA này, Chile cũng đã xóa bỏ thuế quan đối với toàn bộ các dòng thuế sản phẩm thịt ngay khi VCFTA có hiệu lực (năm 2014).

Do đó, CPTPP không mang lại lợi thế về thuế quan so với VCFTA mà chủ yếu là tạo thêm lựa chọn ưu đãi cho nhóm sản phẩm này (nhất là khả năng đáp ứng Quy tắc xuất xứ).