Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Brunei, Malaysia, Singapore đối với thủy sản Việt Nam

15:06 | 01/09/2020

Chia sẻ

Giữa Việt Nam với Brunei, Malaysia, Singapore hiện có chung 6 FTA có cam kết về thuế quan đối với thuỷ sản.
CPTPP: Cam kết thuế quan của Brunei, Malaysia, Singapore đối với thủy sản Việt Nam - Ảnh 1.

Đồ họa: TV

Trong Hiệp định CPTPP, Brunei, Malaysia và Singapore đều cam kết xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với tất cả sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam.

Tuy nhiên, tính đến tháng 10/2019, ngoại trừ Singapore đã phê chuẩn CPTPP, các cam kết của Brunei và Malaysia trong CPTPP hiện đều chưa có hiệu lực, chưa được áp dụng trên thực tế.

So sánh cam kết thuế quan của Brunei, Malaysia và Singapore trong CPTPP và các FTA đã có với Việt Nam

Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam đều là thành viên ASEAN. Vì vậy giữa Việt Nam với ba nước này hiện có chung 6 FTA có cam kết về thuế quan đối với thuỷ sản, gồm:

FTA về thương mại hàng hóa trong ASEAN (ATIGA)

FTA ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)

FTA ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA)

FTA ASEAN – Nhật Bản (AJCEP)

FTA ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

FTA ASEAN – Australia và New Zealand (AANZFTA)

Trong 6 FTA này, ATIGA có mức cam kết loại bỏ thuế quan mạnh nhất. Theo đó kể từ năm 2010, Brunei, Malaysia và Singapore đều đã xóa bỏ toàn bộ các dòng thuế về 0 cho Việt Nam, trong đó có thuỷ sản.

Vì vậy, cơ bản CPTPP không mang lại lợi ích thuế quan đáng kể nào đối với thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam ở các thị trường Brunei, Malaysia và Singapore mà chỉ tạo thêm một lựa chọn về thuế quan ưu đãi.

Ánh Dương