Kiến thức Kinh tế

Công trình đầu mối kĩ thuật ngầm là gì?

08:55 | 11/12/2019

Chia sẻ

Công trình đầu mối kĩ thuật ngầm là các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm được xây dựng dưới mặt đất.
aseankorea

Công trình đầu mối kĩ thuật ngầm (Ảnh: Dân Trí)

Công trình đầu mối kĩ thuật ngầm 

Công trình đầu mối kĩ thuật ngầm là các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, bao gồm: trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải, trạm biến áp, trạm gas… được xây dựng dưới mặt đất.

Khảo sát, thiết kế Công trình đầu mối kĩ thuật ngầm

Yêu cầu đối với công tác khảo sát xây dựng

a) Công trình đầu mối kĩ thuật ngầm phải cung cấp đầy đủ các số liệu, tài liệu, thông số kĩ thuật về các công trình ngầm và công trình trên mặt đất hiện có, các điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn, khả năng tồn tại các loại khí độc hại của khu vực xây dựng để làm cơ sở xác định phạm vi, độ sâu công trình, lựa chọn công nghệ thi công thích hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người, công trình và công trình lân cận;

b) Dự báo các bất thường về điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn để có biện pháp xử lí thích hợp phục vụ công tác thiết kế thi công xây dựng công trình ngầm;

c) Bảo đảm vệ sinh môi trường và phải hoàn trả mặt bằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo sát.

Yêu cầu đối với công tác thiết kế xây dựng

a) Công trình đầu mối kĩ thuật ngầm phải phù hợp với điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn;

b) Phải đồng bộ, kết nối phù hợp với quần thể kiến trúc của các công trình liền kề, trên mặt đất, với hệ thống hạ tầng kĩ thuật chung của đô thị; bảo đảm an toàn không làm ảnh hưởng đến các công trình xây dựng lân cận; kết hợp với yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng khi cần thiết; đồng thời phải có giải pháp về bảo tồn cây xanh, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa tại khu vực xây dựng (nếu có);

c) Thiết kế tổ chức không gian kiến trúc bên trong các công trình (nếu có) phải đáp ứng công năng sử dụng và bền vững và bảo đảm yêu cầu về mĩ quan, phù hợp với các đặc điểm văn hóa, lịch sử tại khu vực xây dựng công trình;

d) Thiết kế các hệ thống chiếu sáng, điều hòa, thông gió, cấp nước, thoát nước, cấp điện, phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm và hệ thống kiểm soát khai thác vận hành trong công trình phải phù hợp với loại và cấp công trình theo qui định của pháp luật về xây dựng;

đ) Bảo đảm các yêu cầu về chống thấm, chống ăn mòn và xâm thực;

e) Bảo đảm việc sử dụng thuận lợi cho người khuyết tật, bảo đảm an toàn và thoát hiểm nhanh chóng khi có sự cố;

g) Công trình đầu mối kĩ thuật ngầm phải có qui trình vận hành sử dụng, qui định bảo trì công trình và phải đề xuất nhiệm vụ của công tác quan trắc địa kĩ thuật. (Theo Nghị định Số: 39/2010/NĐ-CP)

Hoàng Huy