Kiến thức Kinh tế

Cổ phiếu Trung Quốc loại H (China H-Shares) là gì? Phân biệt cổ phiếu A và cổ phiếu H

16:51 | 04/05/2020

Chia sẻ

Cổ phiếu Trung Quốc loại H (tiếng Anh: China H-Shares) là cổ phiếu của các công ty Trung Quốc đại lục được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong hoặc các sàn giao dịch quốc tế khác.
Cổ phiếu Trung Quốc loại H (China H-Shares) là gì? Phân biệt cổ phiếu A và cổ phiếu H - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Barron's)

Cổ phiếu Trung Quốc loại H 

Khái niệm

Cổ phiếu Trung Quốc loại H trong tiếng Anh là China H-shares hoặc H-shares.

Cổ phiếu Trung Quốc loại H (gọi tắt là cổ phiếu H) là cổ phiếu của các công ty Trung Quốc đại lục được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong hoặc các sàn giao dịch quốc tế khác. 

Mặc dù cổ phiếu H được quản lí bởi luật pháp Trung Quốc, nhưng chúng có mệnh giá bằng đô la Hong Kong và được giao dịch theo cách tương tự như các tài sản khác trên Sàn giao dịch Hong Kong. 

Cổ phiếu H có sẵn cho 230 công ty Trung Quốc, cho phép nhà đầu tư tiếp xúc với hầu hết các lĩnh vực kinh tế chính, như tài chính, công nghiệp và phương tiện dịch vụ. 

Sau năm 2007, Trung Quốc bắt đầu cho phép các nhà đầu tư của Trung Quốc đại lục mua cổ phiếu Trung Quốc loại A hoặc cổ phiếu Trung quốc loại H của các công ty được niêm yết trên Sàn chứng khoán Thượng Hải. 

Trước đó, các nhà đầu tư Trung Quốc chỉ có thể mua cổ phiếu A mặc dù cổ phiếu H cũng được chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vì các nhà đầu tư nước ngoài có thể giao dịch cổ phiếu H, nên loại cổ phiếu này có tính thanh khoản cao hơn cổ phiếu A. Do đó, cổ phiếu A thường giao dịch với giá cao hơn cổ phiếu H của cùng một công ty. 

Phân biệt cổ phiếu A và cổ phiếu H

Cổ phiếu Trung Quốc loại A được cung cấp bởi các công ty Trung Quốc giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến hoặc Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, hoặc các sàn giao dịch chứng khoán khác của Trung Quốc. Cổ phiếu A thường được niêm yết bằng đồng Nhân dân tệ Trung Quốc và được giao dịch bởi các công dân Trung Quốc đại lục. Đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp này được quản lí bởi hệ thống Đầu tư tổ chức nước ngoài đủ năng lực (Qualified Foreign Institutional Investor), 

Ngược lại, cổ phiếu H mà các công ty Trung Quốc đại chúng chào bán, được niêm yết trên Sàn chứng khoán Hong Kong. Ngoài ra, cổ phiếu H được niêm yết bằng đồng đô la Hong Kong và được giao dịch tự do bởi tất cả các kiểu nhà đầu tư. 

Qui định về cổ phiếu H

Các công ty chào bán cổ phiếu H phải tuân thủ các qui định được mô tả trong Qui tắc niêm yết của Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong dành cho Hội đồng chính và cho Thị trường doanh nghiệp tăng trưởng (GEM). 

Các qui tắc này qui định rằng các tài khoản hàng năm phải tuân theo tiêu chuẩn kế toán của Hong Kong hoặc chuẩn mực kế toán quốc tế. Các điều lệ của công ty phải bao gồm các phần làm rõ tính chất khác nhau của cổ phiếu trong nước và cổ phiếu nước ngoài, bao gồm cổ phiếu H. 

Các mục cũng phải nêu các quyền được trao cho mỗi người mua. Các phần bảo vệ nhà đầu tư phải tuân theo luật pháp của Hong Kong và được đưa vào tài liệu hiến pháp của công ty.

Kết nối chứng khoán Thượng Hải - Hong Kong

Vào tháng 11/2014, Kết nối chứng khoán Thượng Hải - Hong Kong đã liên kết hai Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong với nhau. Các qui tắc giới hạn loại nhà đầu tư nào có thể mua cổ phiếu A và cổ phiếu H đã được sửa đổi để đa dạng hóa tài sản của các nhà đầu tư Trung Quốc. Bên cạnh đó, nó giúp tăng hiệu quả khi giao dịch chứng khoán Trung Quốc và đưa các công ty Trung Quốc vào trong các chỉ số chứng khoán chuẩn toàn cầu. 

Bởi vì thị trường chứng khoán ở Trung Quốc đã được hợp nhất, nên nó trở thành một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, dựa trên vốn hóa thị trường và lượng cổ phiếu giao dịch hàng ngày. 

(Theo Investopedia)

Ích Y