Doanh nghiệp

CII dự chi gần 240 tỉ đồng trả cổ tức đợt 1 năm 2019

17:18 | 02/10/2020

Chia sẻ

Mức trả cổ tức năm 2019 được cổ đông CII thông qua là 12% bằng tiền. Với 239 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 239 tỉ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố ngày đăng kí cuối cùng để nhận cổ tức đợt 1 năm 2019 là ngày 23/10 tới đây. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là ngày 22/10.

Công ty sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Với 239 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CII dự chi 239 tỉ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 30/11.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cổ đông CII đã thông qua mức trả cổ tức năm 2019 là 12% bằng tiền.

Đáng chú ý, năm gần nhất doanh nghiệp thực hiện trả cổ tức là năm 2016 với tổng tỉ lệ 18,5% bằng tiền mặt, chia làm ba đợt. Đợt 1 trả trong năm 2016 và 2 đợt sau thanh toán năm 2017.

Năm 2020, CII dự kiến trả cổ tức 16% bằng tiền mặt. Về kế hoạch kinh doanh, công ty đặt mục tiêu 5.800 tỉ đồng doanh thu và 808 tỉ đồng lãi sau thuế thuộc về công ty mẹ.

Sau nửa đầu năm, CII ghi nhận 1.128 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng gần 10% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ gần 255 tỉ đồng, gấp 5,8 lần giá trị nửa đầu năm 2019. Với kết quả trên, công ty chỉ mới thực hiện 19% kế hoạch doanh thu và 32% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng giá trị tài sản của CII là 30.637 tỉ đồng, tăng 1.388 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt gần 700 tỉ đồng.

Thu Thảo