|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chi tiết lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 4/2023

20:54 | 05/04/2023
Chia sẻ
Khảo sát mới nhất trong tháng 4, ngân hàng Standard Chartered đang triển khai biểu lãi suất 1,5 - 4,7%/năm cho tiền gửi tại quầy có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Lãi suất dành cho tiền gửi trực tuyến cao hơn khung vừa nêu ở phần lớn kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi tại quầy

Ghi nhận trong tháng 4 cho thấy, lãi suất tiền gửi đang được Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) triển khai trong khoảng 1,5 - 4,7%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Chi tiết hơn, kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng đang có mức lãi suất lần lượt là 1,5%/năm, 2%/năm và 2,5%/năm. Cao hơn là kỳ hạn 6 tháng với mức 3,7%/năm và kỳ hạn 9 tháng với mức 3,85%/năm. 

Hiện tại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng và 17 tháng đang được hưởng lãi suất tiết kiệm tương ứng ở mức 4,2%/năm và 4,3%/năm. 

Ảnh: bizlive.vn

Tiền gửi kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 30 tháng và 36 tháng đang được ngân hàng triển khai với mức lãi suất lần lượt là 4,4%/năm, 4,5%/năm, 4,6%/năm và 4,7%/năm. 

Ngân hàng Standard Chartered đang quy định cùng mức lãi suất 0%/năm cho kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần. Đối với các kỳ hạn ngày lẻ, ngân hàng hiện không quy định một mức cụ thể mà sẽ dựa theo thỏa thuận trực tiếp giữa khách hàng với nhân viên giao dịch tại quầy. 

Nguồn: Standard Chartered

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi trực tuyến

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered dành cho tiền gửi trực tuyến đang dao động từ 1,5%/năm đến 4,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Cụ thể, ba kỳ hạn đầu gồm 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng đang có cùng mức lãi suất ngân hàng với kỳ hạn tương ứng thuộc hình thức gửi tiền tại quầy, lần lượt là 1,5%/năm, 2%/năm và 2,5%/năm. 

Lãi suất tại các kỳ hạn còn lại đều cao hơn so với mức được niêm yết tại quầy, cụ thể: 

- Kỳ hạn 6 tháng: 3,9%/năm (cao hơn 0,2 điểm %)

- Kỳ hạn 9 tháng: 4,05%/năm (cao hơn 0,2 điểm %)

- Kỳ hạn 12 tháng: 5%/năm (cao hơn 0,8 điểm %)

- Kỳ hạn 17 tháng: 4,5%/năm (cao hơn 0,2 điểm %)

- Kỳ hạn 18 tháng: 4,6%/năm (cao hơn 0,2 điểm %)

- Kỳ hạn 24 tháng: 4,7%/năm (cao hơn 0,2 điểm %)

- Kỳ hạn 30 tháng: 4,8%/năm (cao hơn 0,2 điểm %)

- Kỳ hạn 36 tháng: 4,9%/năm (cao hơn 0,2 điểm %)

Nguồn: Standard Chartered

Thư Nguyễn