|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

QOQ (Quarter on Quarter) là gì? Vai trò của QOQ

11:08 | 09/12/2019
Chia sẻ
QOQ (tiếng Anh: Quarter on Quarter) là một kĩ thuật đo lường để tính toán sự thay đổi dữ liệu của một quí với quí liền trước trong cùng một năm tài chính.
YOY (1)

Hình minh họa

QOQ (Quarter on Quarter)

Khái niệm

QOQ trong tiếng Anh là Quarter on QuarterQOQ là một kĩ thuật đo lường để tính toán sự thay đổi dữ liệu của một quí với quí liền trước trong cùng một năm tài chính.

QOQ tương tự như YOY, YOY so sánh quí của một năm (chẳng hạn như quí đầu tiên của năm 2019) với cùng quí của năm trước (quí đầu tiên của năm 2018).

Vai trò của QOQ

- QOQ mang lại cho các nhà đầu tư và các nhà phân tích ý tưởng về cách một công ty đang phát triển qua từng quí.

- QOQ cho phép một doanh nghiệp giám sát những thay đổi ngắn hạn và giám sát tiến độ hoàn thành mục tiêu hoặc các tiêu chuẩn đặt ra. QOQ cung cấp những thông tin có giá trị về kết quả công ty đã và đang thực hiện nằm đề ra những biện pháp thay đổi kịp thời nếu cần thiết.

Ví dụ, QOQ có thể được sử dụng để so sánh thu nhập giữa các quí trong năm. Công ty ABC có thu nhập quí đầu tiên là 1,50 đô la trên mỗi cổ phiếu và thu nhập quí II của nó là 1,75 đô la trên mỗi cổ phiếu. Như vậy, công ty đã tăng thu nhập của mình lên 16,6% QOQ [(1,75 - 1,50) /1,50], đây là một chỉ báo tích cực cho các nhà đầu tư.

Chú ý:

- QoQ giám sát những thay đổi trong ngắn hạn và có thể cho biết hiệu suất của công ty qua hai quí liền kề trong cùng một năm tài chính.

- Các doanh nghiệp có biến động lớn về thu nhập hoặc có thu nhập cao tại một số thời điểm nhất định có thể thực hiện điều chỉnh theo mùa hoặc sử dụng số liệu YOY để đo lường hiệu suất.

Liên hệ thực tiễn

- Trong các nguyên tắc tài chính hoặc kế toán, một quí là khoảng thời gian ba tháng liên tiếp trong năm. Theo truyền thống, quí đầu tiên (Quí I) đề cập đến tháng một, tháng hai, và tháng ba. Mỗi giai đoạn ba tháng tiếp theo đại diện cho quí II, quí III và quí IV.

- Khi sử dụng QOQ, một doanh nghiệp sẽ so sánh các chỉ số tài chính từ q II (tháng tư, tháng năm, tháng sáu) với quí I (tháng một, tháng hai, tháng ba). Điều này hoàn toàn khác nếu doanh nghiệp sử dụng YOY để so sánh. Khi đó tài chính sẽ được so sánh giữa quí I của năm 2019 với quí I của năm 2018.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Thanh Tùng