|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 6/2023 mới nhất

16:22 | 06/06/2023
Chia sẻ
Theo khảo sát mới nhất, ngân hàng VietinBank có động thái điều chỉnh lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn trong tháng 6. Sau điều chỉnh, khung lãi suất mới trong khoảng 4,1 - 6,8%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận ngày 6/6, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã công bố khung lãi suất tiết kiệm trong khoảng 4,1 - 6,8%/năm, nhận lãi cuối kỳ. Theo đó, biểu lãi suất mới giảm 0,3 - 0,8 điểm % so với lần phát hành gần nhất.

Ảnh: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Chi tiết hơn, các kỳ hạn 1 - dưới 3 tháng được áp dụng mức lãi suất là 4,1%/năm, giảm 0,8 điểm %.

Sau khi giảm 0,8 điểm %, khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 4,6%/năm. 

Lãi suất ngân hàng VietinBank được áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,5%/năm, giảm 0,3 điểm %. 

Cùng thời điểm khảo sát, mức lãi suất ưu đãi nhất được áp dụng cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,8%/năm sau khi giảm 0,4 điểm % so với tháng trước.

Bên cạnh đó, khách hàng gửi tiền không kỳ hạn thì sẽ được hưởng lãi suất là 0,1%/năm. Các khoản tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng được niêm yết lãi suất ở mức 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

4,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

4,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

4,6

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

4,6

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

4,6

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

5,5

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

5,5

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

5,5

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

5,5

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

5,5

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

5,5

12 tháng

6,8

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

6,8

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

6,8

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

6,8

36 tháng

6,8

Trên 36 tháng

6,8

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng được điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn. Hiện, biểu lãi suất mới trong khoảng 3,8 - 5,7%/năm.

Chi tiết hơn, khách hàng doanh nghiệp được hưởng mức lãi suất cho kỳ hạn 1 - dưới 2 tháng là 3,8%/năm, giảm 0,8 điểm %. 

Mức lãi suất ngân hàng được triển khai với các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 4,3%/năm, giảm 0,8 điểm %.

Sau khi giảm 0,3 điểm %, mức lãi suất cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng còn 5,2%/năm. 

Ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi ở mức 5,7%/năm cho khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước. 

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 0,2%/năm, không đổi so với tháng trước.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,8

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,8

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

4,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

4,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

4,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

5,2

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

5,2

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

5,2

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

5,2

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

5,2

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

5,2

12 tháng

5,7

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,7

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,7

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,7

36 tháng

5,7

Trên 36 tháng

5,7

Nguồn: VietinBank

Anh Thư

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là thành viên chính thức của WFE
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã được kết nạp là thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE).