|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietinBank duy trì ổn định trong tháng 3/2023

16:04 | 01/03/2023
Chia sẻ
Bước sang tháng mới, ngân hàng VietinBank vẫn đang giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, không đổi trong khoảng 3 tháng trở lại đây.

Tháng 3, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục duy trì phạm vi lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân trong khoảng 4,9%/năm - 7,4%/năm.

Nguồn: VietinBank.

Trong đó, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được hưởng cùng mức lãi suất là 4,9%/năm. Với thời gian gửi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, mức lãi suất ngân hàng ghi nhận được là 5,4%/năm.

VietinBank đang cùng niêm yết lãi suất 6%/năm đối với khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 5 tháng đến dưới 12 tháng. Trong khi đó nếu khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ được nhận lãi suất tiền gửi ở mức cao nhất là 7,4%/năm.

Nếu như khách hàng chỉ có nhu cầu gửi tiền ngân hàng trong thời gian ngắn dưới 1 tháng thì lãi suất tiền gửi được niêm yết ở mức khá thấp là 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng cá nhân được ấn định ở mức 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank triển khai trong tháng 3/2023

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

VND

Không kỳ hạn

0,1

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

4,9

4,6

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

4,9

4,6

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

5,4

5,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

5,4

5,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

5,4

5,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

6

5,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

6

5,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

6

5,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

6

5,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

6

5,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

6

5,7

12 tháng

7,4

6,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

7,4

6,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

7,4

6,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

7,4

6,2

36 tháng

7,4

6,2

Trên 36 tháng

7,4

6,2

Nguồn: VietinBank.

Tương tự, lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng Tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng) không ghi nhận có điều chỉnh mới. Với kỳ hạn gửi 1 - 36 tháng và trên 36 tháng, ngân hàng huy động tiền gửi với lãi suất từ 4,6%/năm đến 6,2%/năm.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được áp dụng ở mức thấp nhất là 4,6%/năm. Tiếp đó từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất ngân hàng ghi nhận được cùng là 5,1%/năm.

Doanh nghiệp có khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được nhận lãi suất là 5,7%/năm. Trong khi đó nếu tham gia gửi tiết kiệm dài hơn ở kỳ hạn 12 - 36 tháng và 36 tháng thì mức lãi nhận về sẽ là 6,2%/năm.

VietinBank cùng niêm yết lãi suất 0,2%/năm cho tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng của khách hàng Tổ chức.

Trên đây là biểu lãi suất trần tại VietinBank đăng trên website, lãi suất tiết kiệm tại các chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động. Để biết mức lãi suất cụ thể khách hàng có thể liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.

Ngọc Mai