|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng ACB tháng 6/2023 giảm tại nhiều kỳ hạn

13:51 | 06/06/2023
Chia sẻ
Theo khảo sát mới nhất, ngân hàng ACB tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, 3,9 - 6,7%/năm là biểu lãi suất mới đang được áp dụng cho hình thức tiết kiệm truyền thống, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm truyền thống

Bước sang tháng mới, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi giảm ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, biểu lãi suất mới được ghi nhận trong khoảng 3,9 - 6,7%/năm, nhận lãi cuối kỳ. Qua so sánh với tháng trước, khung lãi suất mới được điều chỉnh giảm 0,3 - 1 điểm %.

Ngân hàng TMCP Á Châu (Nguồn: ACB)

Trong đó, lãi suất ngân hàng dành cho các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng tương ứng là 3,9%/năm, 4%/năm và 4,1%/năm sau khi giảm 0,8 điểm %.

Sau khi giảm 1 điểm %, mức lãi suất được áp dụng tại kỳ hạn 4 - 5 tháng về mức 4,3%/năm. 

Lãi suất ngân hàng ACB ở các mức 6,2%/năm, 6,4%/năm và 6,6%/năm được áp dụng cho các kỳ hạn tương ứng là 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tương ứng giảm 0,3 điểm % so với lần phát hành gần nhất. 

Tại các kỳ hạn 13, mức lãi suất được triển khai là 6,7%/năm, cao nhất trong các kỳ hạn, sau khi giảm 0,6 điểm %. Đây cũng là mức lãi suất đang được áp dụng cho các kỳ hạn 15 - 36 tháng, giảm 0,3 điểm %.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác như: Lĩnh lãi hàng quý (6,3 - 6,45%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (3,95 - 6,45%/năm) và lĩnh lãi trả trước (3,85 - 6,15%/năm).

Nhiều gói sản phẩm tiết kiệm khác cũng đang có tại ngân hàng ACB bao gồm Phúc An Lộc hoặc gói Tích Lũy Tương Lai.

Nguồn: ACB

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm online

Cùng thời điểm khảo sát, khung lãi suất tiết kiệm dành cho hình thức gửi trực tuyến cũng được điều chỉnh giảm. Hiện, phạm vi lãi suất mới vào trong khoảng 4,8 - 7,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Ngân hàng ACB tiếp tục các hạn mức tiền gửi gồm: dưới 100 triệu đồng, từ 100 - dưới 1 tỷ, từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Theo ghi nhận, 7,5%/năm là mức lãi suất ngân hàng cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng ACB, áp dụng cho hạn mức từ 5 tỷ đồng trở lên có kỳ hạn 12 tháng, giảm 0,2 điểm %.

Cùng lúc, 0,5%/năm tiếp tục là mức lãi suất được ấn định cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng. 

Nguồn: ACB

Anh Thư