|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng ACB tháng 5/2023 cao nhất là bao nhiêu?

16:21 | 10/05/2023
Chia sẻ
Bước sang tháng 5, ngân hàng ACB tiếp tục có động thái điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, 7,3%/năm là mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng cho hình thức tiết kiệm truyền thống, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm truyền thống

Theo ghi nhận, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi giảm ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, biểu lãi suất mới được ghi nhận từ 4,7 - 7,3%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Ngân hàng TMCP Á Châu (Nguồn: ACB)

Chi tiết hơn, tại các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất tương ứng là 4,7%/năm, 4,8%/năm và 4,9%/năm. Qua so sánh, mức lãi suất mới đang thấp hơn 0,2 điểm % so với lần phát hành gần nhất.

5,3%/năm là mức lãi suất được áp dụng tại kỳ hạn 4 - 5 tháng sau khi giảm 0,2 điểm %. 

Lãi suất ngân hàng ACB ở các mức 6,5%/năm, 6,7%/năm và 6,9%/năm được áp dụng cho các kỳ hạn tương ứng là 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng, giảm 0,2 điểm %. 

Tại kỳ hạn 13 tháng, mức lãi suất được triển khai là 7,3%/năm, cao nhất trong các kỳ hạn. 

Cùng thời điểm khảo sát, các kỳ hạn 15 - 36 tháng được niêm yết mức lãi suất tiền gửi là 7%/năm, giảm 0,3 điểm %.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác như: Lĩnh lãi hàng quý (6,6 - 6,75%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (4,75 - 7%/năm) và lĩnh lãi trả trước (4,65 - 6,45%/năm)

Khách hàng cũng có thể lựa chọn cho những nhiều gói sản phẩm tiết kiệm khác đang có tại ngân hàng ACB gồm Phúc An Lộc hoặc gói Tích Lũy Tương Lai.

Nguồn: ACB

 

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm online

Tương tự, khung lãi suất tiết kiệm được áp dụng cho hình thức gửi trực tuyến cũng được điều chỉnh giảm ở một số kỳ hạn. Sau điều chỉnh, phạm vi lãi suất mới vào trong khoảng 5,3 - 7,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Ngân hàng ACB tiếp tục các hạn mức tiền gửi gồm: dưới 100 triệu đồng, từ 100 - dưới 1 tỷ, từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Trong đó, mức lãi suất 7,7%/năm là mức lãi suất ngân hàng cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng ACB, áp dụng cho hạn mức từ 5 tỷ đồng trở lên có kỳ hạn 12 tháng.

0,5%/năm là mức lãi suất được ấn định cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng. 

 

Nguồn: ACB

 

Anh Thư

Bộ Công an tìm người bị hại liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Nhằm phục vụ việc điều tra và đảm bảo quyền lợi người bị hại, Bộ Công an đề nghị những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu liên quan trong vụ án cần đến trụ sở công an để làm việc, cung cấp tài liệu, hồ sơ.