|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Biểu lãi suất ngân hàng ABBank mới nhất trong tháng 10/2023

13:56 | 03/10/2023
Chia sẻ
Bước sang tháng mới, ngân hàng ABBank triển khai biểu lãi suất mới dành cho khách gửi tiền tại quầy. Qua đó, khách hàng có tiền gửi 1 - 60 tháng sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng 3,45 - 4,7%/năm, áp dụng cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng ABBank dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tiếp tục giảm 0,1 - 0,8 điểm % so với tháng trước. Theo đó, biểu lãi suất mới được ABBank huy động trong khoảng 3,45 - 4,7%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Ảnh: Báo Thanh Niên

Trong đó, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng giảm 0,8 điểm % và 0,7 điểm %, lần lượt đạt mức 3,45%/năm và 3,55%/năm. Tương tự, ba kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng có mức lãi suất là 3,65%/năm, cùng giảm 0,6 điểm %.

Các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 - 12 tháng được ngân hàng giảm 0,6 - 0,8 điểm % lãi suất. Trong đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 7 - 8 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng là 4,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 4,2%/năm. 

Có cùng mức giảm 0,1 điểm %, các kỳ hạn từ 13 tháng đến 60 tháng với mức lãi suất như sau: 4,1%/năm (kỳ hạn 13 - 36 tháng) và 3,7%/năm (kỳ hạn 48 và 60 tháng). 

Tại các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần hoặc không kỳ hạn, lãi suất ngân hàng ABBank được ấn định lần lượt tại mức 0,5%/năm và 0,1%/năm so với tháng trước. 

Ngoài ra, ngân hàng ABBank còn triển khai một số phương thức lĩnh khác với mức lãi suất hấp dẫn như sau: 3,41 - 4,38%/năm (lĩnh lãi hàng quý); 3,4 - 4,65%/năm (lĩnh lãi hàng tháng) và 3,12 - 4,57%/năm (lĩnh lãi trước). 

Kỳ hạn

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi trước (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

-

-

-

01 tuần

0,5

-

-

-

02 tuần

0,5

-

-

-

03 tuần

0,5

-

-

-

01 tháng

3,45

-

-

3,44

02 tháng

3,55

-

3,54

3,53

03 tháng

3,65

-

3,64

3,62

04 tháng

3,65

-

3,63

3,61

05 tháng

3,65

-

3,63

3,6

06 tháng

4,4

4,38

4,36

4,31

07 tháng

4,7

-

4,65

4,57

08 tháng

4,7

-

4,64

4,56

09 tháng

4,4

4,35

4,34

4,26

10 tháng

4,4

-

4,33

4,24

11 tháng

4,4

-

4,32

4,23

12 tháng

4,2

4,14

4,12

4,03

13 tháng (*)

4,1

-

4,02

3,93

15 tháng

4,1

4,02

4,01

3,9

18 tháng

4,1

4

3,99

3,86

24 tháng

4,1

3,96

3,95

3,79

36 tháng

4,1

3,89

3,87

3,65

48 tháng

3,7

3,47

3,46

3,22

60 tháng

3,7

3,41

3,4

3,12

Nguồn: ABBank

Lãi suất tiết kiệm qua kênh Online – Esaving và ứng dụng AB Ditizen – Msaving

Qua so sánh, ABBank điều chỉnh giảm lãi suất 0,6 - 1,1 điểm % tại các kỳ hạn khảo sát. Hiện, 3,7 - 5,2%/năm là biểu lãi suất được áp dụng tại kỳ hạn 1 - 60 tháng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

Tại các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, lãi suất được ghi nhận ở mức khá thấp là 0,5%/năm, ổn định so với tháng trước. 

Nếu lựa chọn hình thức gửi tiền tiết kiệm khác tại ABBank, khách hàng có thể một số phương thức lĩnh lãi với mức lãi suất như sau: 

- Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất dao động trong khoảng 3,66 - 4,87%/năm 

- Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất dao động trong khoảng 3,65 - 5,13%/năm 

- Lĩnh lãi trước: Lãi suất dao động trong khoảng 3,33 - 5,05%/năm 

Kỳ hạn

Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)

Lĩnh lãi trước (%/năm)

01 tuần

0,5

-

-

-

02 tuần

0,5

-

-

-

03 tuần

0,5

-

-

-

01 tháng

3,7

-

-

3,69

02 tháng

3,8

-

3,79

3,78

03 tháng

3,9

-

3,89

3,86

04 tháng

3,9

-

3,88

3,85

05 tháng

3,9

-

3,87

3,84

06 tháng

4,9

4,87

4,85

4,78

07 tháng

5,2

-

5,13

5,05

08 tháng

5,2

-

5,12

5,03

09 tháng

4,9

4,84

4,82

4,73

10 tháng

4,9

-

4,81

4,71

11 tháng

4,9

-

4,8

4,69

12 tháng

4,7

4,62

4,6

4,49

13 tháng

4,4

-

4,31

4,2

15 tháng

4,4

4,31

4,29

4,17

18 tháng

4,4

4,28

4,27

4,13

24 tháng

4,4

4,24

4,22

4,04

36 tháng

4,4

4,15

4,14

3,89

48 tháng

4

3,73

3,72

3,45

60 tháng

4

3,66

3,65

3,33

Nguồn: ABBank

Thư Nguyễn