|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin kinh tế ngành giấy số 4/2020: Tình hình hoạt động các nhà máy giấy lớn trên thế giới giữa mùa dịch COVID-19

07:49 | 25/04/2020
Chia sẻ
Các nhà máy giấy và bột giấy Việt Nam vẫn hoạt động trong thời gian cách li xã hội. Ấn Độ, Malaysia phong tỏa do COVID-19, nhu cầu mua giấy thu hồi giảm nhưng giá giấy OCC vẫn gia tăng. Sự suy thoái về nhu cầu đã ảnh hưởng đến các thị trường châu Á khác, làm giá giấy bắt đầu giảm.

Tình hình sản xuất - kinh doanh ngành giấy trong nước

Theo VPPA, tổng tiêu dùng trong tháng 3 đạt 356.899 tấn, giảm 8,5% so với tháng 2.

Tổng sản xuất trong tháng 3 đạt 371.575 tấn, tăng 6,7% so với tháng 2.

Tổng nhập khẩu trong tháng 3 là 168.243 tấn, giảm 3,6% so với tháng 2. Tổng xuất khẩu tháng 3 đạt 189.299 tấn, tăng 44,5% so với tháng trước.

Giá giấy trên thế giới

Bản tin kinh tế ngành giấy số 4/2020: Tình hình hoạt động các nhà máy giấy lớn trên thế giới giữa mùa dịch COVD-19 - Ảnh 1.

Bản tin kinh tế ngành giấy số 4/2020: Tình hình hoạt động các nhà máy giấy lớn trên thế giới giữa mùa dịch COVD-19 - Ảnh 2.

Bản tin kinh tế ngành giấy số 4/2020: Tình hình hoạt động các nhà máy giấy lớn trên thế giới giữa mùa dịch COVD-19 - Ảnh 3.

Bản tin kinh tế ngành giấy số 4/2020: Tình hình hoạt động các nhà máy giấy lớn trên thế giới giữa mùa dịch COVD-19 - Ảnh 4.

Bản tin do phát hành Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) phát hành. Đây là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới…

Một số nội dung chính của Bản tin gồm:

1. Giá xuất – nhập khẩu bột giấy và giấy

2. Tình hình sản xuất – kinh doanh ngành giấy trong nước

3. Tin tức đầu tư, tình hình hoạt động các nhà máy giấy lớn trên thế giới giữa mùa dịch COVD-19

Chi tiết Bản tin kinh tế ngành giấy số 4/2020

Ánh Dương