Doanh nghiệp

Viettel Global báo lãi quí I đột biến gấp 12 lần cùng kì

10:52 | 20/05/2020

Chia sẻ

Theo báo cáo của Vietel Global, doanh thu quí I/2020 từ cả ba khu vực Đông Nam Á, Mỹ Latin và châu Phi đều tăng trưởng hai chữ số trong quí đầu năm, trong đó riêng khu vực Đông Nam Á đóng góp gần một nửa tổng doanh thu với 2.100 tỉ đồng.
Viettel Global báo lãi quí I tăng trưởng gấp 12 lần cùng kì - Ảnh 1.

Ảnh: VGI

Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quí I/2020 với sự tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh lõi được cải thiện cũng như diễn biến tích cực của tỉ giá.

Doanh thu thuần quí I tăng 13%, đạt 4.300 tỉ đồng. Sau khi trừ giá vốn, lãi gộp ghi nhận tăng 24% lên 1.635 tỉ đồng. Biên lãi gộp tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 38%.

Viettel Global báo lãi quí I tăng trưởng gấp 12 lần cùng kì - Ảnh 2.

Nguồn: Thông cáo báo chí VGI

Trong đó, thị trường Đông Nam Á vẫn đóng góp gần một nửa tổng doanh thu với 2.100 tỉ đồng. Tiếp đến là thị trường châu Phi với gần 1.500 tỉ đồng và Mỹ Latin với 600 tỉ đồng. Doanh thu từ cả ba thị trường đều tăng trưởng 2 chữ số so với quí I/2019.

Doanh thu của Viettel Global bao gồm 6 thị trường là Timor Leste, Campuchia (Đông Nam Á), Haiti (Mỹ Latin) và Mozambique, Tanzania cùng Burundi (châu Phi).

Các thị trường khác không hợp nhất doanh thu gồm có Peru do thuộc sở hữu trực tiếp Tập đoàn Viettel, 2 thị trường nắm giữ dưới 50% vốn là Myanmar, Lào cùng với công ty Viettel Cameroon đã được phân loại lại từ công ty con thành khoản đầu tư dài hạn khác nên Viettel Global không hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty này.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tăng từ 118 tỉ đồng lên 679 tỉ đồng do kết quả kinh doanh của công ty liên kết tốt hơn rất nhiều so với cùng , nổi bật là Mytel (Viettel Myanmar).

Trong kì, Viettel Global đã ghi nhận 742 tỉ đồng lãi chênh lệch tỉ giá trong khi con số tương ứng của cùng kì chỉ gần 8 tỉ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 72 tỉ đồng so với so với mức âm 500 tỉ đồng của quí I/2019.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của VGI tăng trưởng gần 600%, từ 166 tỉ đồng lên 1.157 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng từ 72 tỉ đồng lên 963 tỉ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2020, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Viettel Global đạt lần lượt là 62.849 tỉ đồng và 43.214 tỉ đồng.

Thu Thảo