Doanh nghiệp

Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco) đặt kế hoạch dè dặt nửa đầu năm

14:22 | 14/05/2020

Chia sẻ

Theo giải trình của Pinaco, trong kì doanh nghiệp đã thực hiện nhiều chính sách bán hàng, cùng với khoản lỗ tỉ giá do đồng USD tăng mạnh làm cho lợi nhuận quí I giảm 12%, còn 40 tỉ đồng.

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco - Mã: PAC) vừa công bố nghị quyết về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quí I/2020 với chỉ tiêu doanh thu đạt 903 tỉ đồng, tăng 1% so với cùng kì năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỉ đồng, giảm 12%.

Lãnh đạo Pinaco cho biết, lợi nhuận trước thuế trong quí I suy giảm do công ty triển khai nhiều chương trình bán hàng làm giá vốn hàng bán tăng cao. Ngoài ra, biến động tỉ giá và vay đầu tư tài sản cố định tăng làm cho chi phí tài chính tăng 98% so với cùng kì.

Về công tác đầu tư, tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng trong quí I là gần 10 tỉ đồng, đạt 21% kế hoạch năm. Trong đó đầu tư xây lắp là 5,7 tỉ đồng, phần còn lại đầu tư vào thiết bị.

Theo nghị quyết công bố, Ban lãnh đạo công ty cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quí II và 6 tháng đầu năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

(Đvt: tỉ đồng)

Quí II6T đầu năm 2020
Doanh thu8001.703
Lợi nhuận trước thuế3979

Trong đó, mục tiêu lợi nhuận dự kiến chỉ đạt 39% kế hoạch năm. HĐQT giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng...

Theo báo cáo thường niên năm 2019, Ban lãnh đạo Pinaco đề ra mục tiêu năm 2020 với doanh thu đạt 3.670 tỉ đồng, tăng gần 4% so với thực hiện năm 2019  trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 8%, về mức 205 tỉ đồng.

CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam trước đây là Công ty Pin Ắc Quy Miền Nam, được thành lập trên cơ sở quốc hữu hóa toàn bộ nhà máy Pin Con Ó (Vidopin), Pin Con Mèo, Pin Hột Xoàn, nhà máy bình điện VABACO và nhà máy bình điện VIDECO.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của PAC là sản xuất Pin và Ắc quy chì. Trong đó, ắc quy chiếm khoảng 89% doanh thu, PAC nắm giữ gần 40% thị phần ắc quy ôtô cả nước và tập trung chủ yếu tại thị trường phía Nam, ngoài ra có còn các đối thủ cạnh tranh như CTCP Ắc quy Tia Sáng, CTCP Pin Hà Nội và Cty TNHH Ắc quy GS Việt Nam (Nhật Bản), GLOBE (Đài Loan).

Xét cơ cấu doanh thu theo thị trường, doanh thu nội địa chiếm 83% và xuất khẩu chiếm 17%. PAC xuất khẩu sản phẩm đến 35 thị trường khác nhau, trong đó các thị trường chủ lực là Đông Nam Á và Trung Đông, như Malaysia, Hongkong, U.A.E, Yemen,…

Thanh Tùng