|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Viettel Construction (CTR) lãi sau thuế trên 100 tỷ đồng quý II

14:41 | 29/07/2022
Chia sẻ
Viettel Construction đã đạt 49% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng.

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, mã: CTR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với doanh thu thuần 2.225 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. 

Giá vốn hàng bán ghi nhận khoảng 2.062 tỷ đồng, tăng 24% nên biên lợi nhuận gộp đạt 7,3%, xấp xỉ với cùng kỳ năm ngoái.  

Bên cạnh đó, các chi phí khác thay đổi không đáng kể, Viettel Construction ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng 25% so với mức 82 tỷ đồng quý II/2021. Đây là quý II đầu tiên và cũng là quý thứ 3 trong lịch sử công ty ghi nhận lãi sau thuế trên 100 tỷ đồng.

Ảnh: Tổng hợp từ BCTC hàng quý của Viettel Construction 

Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.227 tỷ đồng và lãi sau thuế 192 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chủ yếu là doanh thu dịch vụ khai thác và ứng cứu thông tin và doanh thu xây lắp công trình. 

Ảnh: Tổng hợp từ BCTC quý II/2022 của Viettel Construction   

Năm nay, Viettel Construction đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 8.586 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 413,8 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm, công ty đã đạt 49% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty tăng 8% so với đầu kỳ, khoảng 4.281 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và các khoản đương tiền của công ty là 609 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty có 100 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng trong nước. 

Cuối kỳ, Viettel Construction có 9,5 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 186 tỷ đồng nợ vay dài hạn, không đáng kể so với quy mô tài sản.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.353 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối khoảng 224,6 tỷ đồng tính tới 30/6.

Duy Anh