|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vicostone lãi sau thuế quí II tăng 36%, đã nhận toàn bộ vốn góp tại Phenikaa Huế

10:53 | 30/07/2019
Chia sẻ
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vicostone ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 783,4 tỉ đồng và 670,3 tỉ đồng, tăng lần lượt 29,4% và 28,7%

Công ty Cổ phần Vicostone (Mã: VCS) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II/2019 với doanh thu thuần tăng 17,5% so với cùng kì năm trước, lên 1.394 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu thành phẩm tăng 310,4 tỉ đồng (31,1%); doanh thu nguyên vật liệu, phụ tùng giảm 103,2 tỉ đồng (54,6%).

Do lượng hàng hóa bán ra tăng lên khiến giá vốn cũng tăng 8,9% lên 860,4 tỉ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp đạt 533,7 tỉ đồng, tăng 34,5%.

Doanh thu tài chính giảm 52,2% do giảm cả lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỉ giá, chi phí tài chính cũng giảm 34,5%. Trong khi, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng lần lượt 26,5% và 16,4%.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 477,5 tỉ đồng, tăng 36,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 410,5 tỉ đồng, tăng 35,8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vicostone ghi nhận doanh thu 2.526 tỉ đồng, tăng 17,4% so với cùng kì. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 783,4 tỉ đồng và 670,3 tỉ đồng, tăng lần lượt 29,4% và 28,7%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm năm 2019, Vicostone đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 5.310 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.565 tỉ đồng. Như vậy, công ty đã thực hiện được 47,6% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong quí II, Vicostone đã hoàn thành giao dịch nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến Khoáng sản Phenikaa Huế, do đó các khoản mục trong báo cáo tài chính của công ty con này được hợp nhất vào báo cáo của Vicostone.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vicostone tăng thêm 746 tỉ đồng, lên mức 5.150 tỉ đồng. Trong đó, tài sản cố định tăng từ 548 tỉ đồng lên 1.109 tỉ đồng do ghi nhận hợp nhất từ công ty con.

Đáng chú ý, các khoản phải thu tăng gần 40% lên 1.726 tỉ đồng, tập trung vào phải thu khách hàng 1.704 tỉ đồng. Hàng tồn kho ở mức 1.953 tỉ đồng, chủ yếu là hàng hóa 1.294 tỉ đồng, thành phẩm 383 tỉ đồng và nguyên vật liệu 159 tỉ đồng.

Vicostone duy trì lượng tiền mặt khá thấp với 162,8 tỉ đồng, chiếm 3,2% tổng tài sản.

Sơn Tùng