|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Vicostone dự kiến chia toàn bộ 3,2 triệu cổ phiếu quĩ cho cổ đông

07:46 | 25/07/2019
Chia sẻ
Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 20/8 đến 29/8. Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là ngày 13/8.

HĐQT Công ty Cổ phần Vicostone (Mã: VCS) vừa có nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quĩ.

Theo đó, Vicostone dự kiến phát hành toàn bộ 3,2 triệu cổ phiếu quĩ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỉ lệ phát hành 2,04:100 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2,04 cổ phiếu thưởng). Nguồn vốn phát hành được trích từ thặng dư vốn cổ phần, quĩ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 20/8 đến 29/8. Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là ngày 13/8.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại của Vicostone, CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A là cổ đông lớn nhất với 128 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 81,63% vốn cổ phần. Nếu Vicostone hoàn tất đợt chia thưởng, Phượng Hoàng Xanh A&A sẽ sở hữu thêm 2,6 triệu cổ phiếu, nâng tổng số lượng sở hữu lên 130,6 triệu đơn vị.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh ước tính của Vicostone, trong 6 tháng đầu năm, Vicostone đạt được 2.454 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 14% so với cùng kì năm trước và hoàn thành 47,5% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng ước đạt 766 tỉ đồng, tăng trưởng gần 27%, thực hiện 49% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Sơn Tùng

Chuyên gia FIDT đưa ra ba kịch bản hút tiền của NHNN
FIDT cho rằng NHNN sẽ tiếp tục hút thanh khoản đến khi chạm mục tiêu về tỷ giá hoặc chạm giới hạn về ưu tiên nền thanh khoản hỗ trợ kinh tế.