|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tỷ giá yen Nhật hôm nay

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 29/8: Đồng loạt giảm trong phiên đầu tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 29/8: Đồng loạt giảm trong phiên đầu tuần

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (29/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật cũng được điều chỉnh giảm, hiện đang ở mức 172,57 - 174,67 VND/JPY.
Tài chính -10:20 | 29/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/8: Giảm trở lại tại nhiều ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/8: Giảm trở lại tại nhiều ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (27/8), tỷ giá yen Nhật quay đầu giảm ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật tiếp tục giảm, hiện đang ở mức 173,4 - 175,5 VND/JPY.
Tài chính -09:59 | 27/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 26/8: Biến động trái chiều tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 26/8: Biến động trái chiều tại các ngân hàng

Vào sáng ngày hôm nay (26/8), tỷ giá yen Nhật được điều chỉnh tăng - giảm không đồng nhất ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật giảm, hiện đang ở mức 173,52 - 175,52 VND/JPY.
Tài chính -10:32 | 26/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 25/8: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 25/8: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Vào sáng ngày hôm nay (25/8), tỷ giá yen Nhật tại hầu hết các ngân hàng được điều chỉnh tăng ở cả hai chiều giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật đồng loạt tăng, hiện đang ở mức 173,93 - 175,93 VND/JPY.
Tài chính -10:21 | 25/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 24/8: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 24/8: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (24/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng được khảo sát tăng đồng loạt ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật được điều chỉnh giảm, hiện đang ở mức 173,64 - 175,84 VND/JPY.
Tài chính -10:33 | 24/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/8: Các ngân hàng điều chỉnh trái chiều

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/8: Các ngân hàng điều chỉnh trái chiều

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (23/8), tỷ giá yen Nhật biến động không đồng nhất tại các ngân hàng được khảo sát. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật tăng - giảm trái chiều, hiện đang ở mức 173,67 - 175,87 VND/JPY.
Tài chính -10:33 | 23/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/8: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/8: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng

Vào sáng ngày hôm nay (22/8), tỷ giá yen Nhật có xu hướng giảm chiếm đa số ngân hàng ở cả hai chiều mua và bán. Ngược lại, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật được điều chỉnh tăng, hiện đang ở mức 173,81 - 175,81 VND/JPY.
Tài chính -10:30 | 22/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/8: Đa số ngân hàng giảm trong phiên cuối tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/8: Đa số ngân hàng giảm trong phiên cuối tuần

Vào sáng ngày hôm nay (20/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng có xu hướng giảm ở cả hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật tiếp đà giảm, hiện đang ở mức 173,8 - 175,8 VND/JPY.
Tài chính -10:03 | 20/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/8: Giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/8: Giảm ngày thứ 4 liên tiếp

Tại thời điểm khảo sát sáng ngày hôm nay (19/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng vẫn tiếp tục giảm ở hai chiều mua và bán. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật điều chỉnh giảm, hiện đang ở mức 174,47 - 176,47 VND/JPY.
Tài chính -10:16 | 19/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/8: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/8: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tại thời điểm khảo sát sáng ngày hôm nay (18/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng giảm đồng loạt ở hai chiều mua và bán. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật tiếp tục giảm, hiện đang ở mức 174,95 - 176,65 VND/JPY.
Tài chính -10:09 | 18/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/8: Các ngân hàng tiếp tục giảm đồng loạt

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/8: Các ngân hàng tiếp tục giảm đồng loạt

Vào sáng ngày hôm nay (17/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tiếp đà giảm ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật cũng được điều chỉnh giảm, hiện đang ở mức 175,89 - 177,09 VND/JPY.
Tài chính -10:30 | 17/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/8: Quay đầu giảm tại đa số các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/8: Quay đầu giảm tại đa số các ngân hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (16/8), tỷ giá yen Nhật của đa số các ngân hàng quay đầu giảm ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá cũng giảm ở hai chiều mua - bán, hiện đang ở mức 176,32 - 177,52 VND/JPY.
Tài chính -09:53 | 16/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/8: Tăng tại các ngân hàng, tỷ giá chợ đen giảm

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/8: Tăng tại các ngân hàng, tỷ giá chợ đen giảm

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (15/8), tỷ giá yen Nhật của các ngân hàng tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Ngược lại, tại thị trường chợ đen, tỷ giá ở hai chiều mua - bán được điều chỉnh giảm, hiện đang ở mức 176,39 VND/JPY và 177,59 VND/JPY.
Tài chính -10:22 | 15/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/8: Biến động trái chiều trong phiên cuối tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/8: Biến động trái chiều trong phiên cuối tuần

Theo khảo sát vào sáng ngày hôm nay (13/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tăng - giảm không đồng nhất ở hai chiều giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá ở hai chiều mua - bán biến động trái chiều, hiện đang ở mức 176,4 - 177,6 VND/JPY.
Tài chính -09:53 | 13/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/8: Đa số ngân hàng giảm tỷ giá trở lại

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/8: Đa số ngân hàng giảm tỷ giá trở lại

Theo khảo sát vào sáng ngày hôm nay (12/8), tỷ giá yen Nhật tại hầu hết các ngân hàng đều giảm ở hai chiều giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá ở hai chiều mua - bán tiếp tục tăng, hiện đang ở mức 176,36 VND/JPY và 177,86 VND/JPY.
Tài chính -10:28 | 12/08/2022
Lãi suất tăng, lợi nhuận ngân hàng giảm tốc
Theo các chuyên gia, động thái tăng lãi suất huy động của NHNN có thể gây ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM), dẫn đến triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong những tháng cuối năm giảm dần.