|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tỷ giá yen Nhật hôm nay

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/8: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/8: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Vào sáng ngày hôm nay (11/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng quay đầu tăng đồng loạt so với phiên đóng cửa hôm qua. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá ở hai chiều mua - bán cũng điều chỉnh tăng, hiện đang ở mức 175,99 - 177,49 VND/JPY.
Tài chính -10:27 | 11/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/8: Giảm tại ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/8: Giảm tại ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng giảm đồng loạt so với phiên đóng cửa hôm qua. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá giảm ở hai chiều mua - bán, hiện đang ở mức 175,65 VND/JPY và 177,15 VND/JPY.
Tài chính -09:59 | 10/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/8: Các ngân hàng điều chỉnh tăng tỷ giá trở lại

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/8: Các ngân hàng điều chỉnh tăng tỷ giá trở lại

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (9/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tăng đồng loạt so với phiên đóng cửa hôm qua. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá giảm ở hai chiều mua - bán, hiện đang ở mức 177,16 - 178,26 VND/JPY.
Tài chính -10:25 | 09/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 8/8: Quay đầu giảm trong phiên đầu tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 8/8: Quay đầu giảm trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (8/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng giảm đồng loạt so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá tăng giảm không đồng đều ở hai chiều mua - bán, hiện đang ở mức 177,49 - 178,49 VND/JPY.
Tài chính -10:22 | 08/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 6/8: Nhiều ngân hàng không đổi trong phiên cuối tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 6/8: Nhiều ngân hàng không đổi trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (6/8), tỷ giá yen Nhật tại nhiều ngân hàng không đổi so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật giảm xuống giao dịch mua - bán với giá là 177,00 - 179,00 VND/JPY
Tài chính -10:20 | 06/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 5/8: Các ngân hàng tiếp tục tăng đồng loạt

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 5/8: Các ngân hàng tiếp tục tăng đồng loạt

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (5/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tiếp tục tăng đồng loạt so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 178,50 - 179,50 VND/JPY.
Tài chính -10:24 | 05/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 4/8: Bất ngờ quay đầu tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 4/8: Bất ngờ quay đầu tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (4/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng bất ngờ quay đầu tăng đồng loạt so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 178,00 - 179,50 VND/JPY.
Tài chính -10:21 | 04/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 3/8: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 3/8: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (3/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng giảm xuống giao dịch mua - bán với giá là 177,5 - 178,50 VND/JPY.
Tài chính -10:13 | 03/08/2022
Đồng yen trên đà tăng mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát

Đồng yen trên đà tăng mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát

Đồng yen trên đà tăng mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3/2020.
Tài chính -07:42 | 03/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 2/8: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 2/8: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (2/8), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 178,50 - 179,50 VND/JPY.
Tài chính -10:06 | 02/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 1/8: Đa số ngân hàng tăng trong phiên đầu tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 1/8: Đa số ngân hàng tăng trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (1/8), tỷ giá yen Nhật tại đa số ngân hàng có xu hướng tăng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 177,50 - 178,50 VND/JPY.
Tài chính -10:22 | 01/08/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 30/7: Đa số ngân hàng tiếp tục tăng trong phiên cuối tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 30/7: Đa số ngân hàng tiếp tục tăng trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (30/7), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tiếp tục tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 177,50 - 178,50 VND/JPY.
Tài chính -10:46 | 30/07/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 29/7: Tiếp tục tăng đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 29/7: Tiếp tục tăng đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (29/7), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tiếp tục tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 177,50 - 178,50 VND/JPY.
Tài chính -10:15 | 29/07/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 28/7: Đồng loạt quay đầu tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 28/7: Đồng loạt quay đầu tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (28/7), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt quay đầu tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng tăng lên giao dịch mua - bán với giá là 177,00 - 178,00 VND/JPY.
Tài chính -10:24 | 28/07/2022
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/7: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/7: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (27/7), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá yen Nhật cũng giảm xuống giao dịch mua - bán với giá là 176,80 - 177,80 VND/JPY.
Tài chính -10:15 | 27/07/2022
Lãi suất tăng, lợi nhuận ngân hàng giảm tốc
Theo các chuyên gia, động thái tăng lãi suất huy động của NHNN có thể gây ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM), dẫn đến triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong những tháng cuối năm giảm dần.