|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tỷ giá yen Nhật hôm nay

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/3: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/3: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (22/3), tỷ giá yen Nhật quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 177,43 - 178,53 VND/JPY.
Tài chính -09:25 | 22/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 21/3: Các ngân hàng tiếp tục tăng tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 21/3: Các ngân hàng tiếp tục tăng tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (21/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tiếp tục tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 178,67 - 179,67 VND/JPY.
Tài chính -09:23 | 21/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/3: Duy trì đà tăng tại nhiều ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/3: Duy trì đà tăng tại nhiều ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (20/3), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch tại đa số ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 177,32 - 178,32 VND/JPY.
Tài chính -09:26 | 20/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/3: Hầu hết ngân hàng tăng tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/3: Hầu hết ngân hàng tăng tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (18/3), tỷ giá yen Nhật tại đa số ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 177,11 - 178,11 VND/JPY.
Tài chính -09:00 | 18/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/3: Được điều chỉnh giảm trở lại tại đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/3: Được điều chỉnh giảm trở lại tại đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (17/3), tỷ giá yen Nhật được điều chỉnh giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 176,26 - 177,26 VND/JPY.
Tài chính -09:32 | 17/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/3: Quay đầu tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/3: Quay đầu tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (16/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng trở lại ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 176,15 - 177,15 VND/JPY.
Tài chính -09:28 | 16/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (15/3), tỷ giá yen Nhật quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 175,11 - 176,11 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 15/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 14/3: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 14/3: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (14/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 174,83 - 176,03 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 14/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/3: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/3: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (13/3), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 174,59 - 175,59 VND/JPY.
Tài chính -09:36 | 13/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/3: Các ngân hàng điều chỉnh tăng giảm không đồng nhất

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/3: Các ngân hàng điều chỉnh tăng giảm không đồng nhất

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (11/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trái chiều. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 173,52 - 174,52 VND/JPY.
Tài chính -08:55 | 11/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/3: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/3: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (10/3), tỷ giá yen Nhật duy trì đà tăng ở cả hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 173,46 - 174,46 VND/JPY.
Tài chính -09:33 | 10/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/3: Được điều chỉnh tăng trở lại tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/3: Được điều chỉnh tăng trở lại tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (9/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng trở lại ở cả hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 172,49 - 173,69 VND/JPY.
Tài chính -09:43 | 09/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 8/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 8/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (8/3), tỷ giá yen Nhật tiếp tục giảm đồng loạt ở cả hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 172,46 - 173,66 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 08/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 7/3: Quay đầu giảm đồng loạt tại nhiều ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 7/3: Quay đầu giảm đồng loạt tại nhiều ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (7/3), tỷ giá yen Nhật tại hầu hết ngân hàng đồng loạt giảm ở cả hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 173,46 - 174,46 VND/JPY.
Tài chính -09:28 | 07/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 6/3: Đồng loạt tăng tại hầu hết ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 6/3: Đồng loạt tăng tại hầu hết ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (6/3), tỷ giá yen Nhật được điều chỉnh tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 174,24 - 175,04 VND/JPY.
Tài chính -09:25 | 06/03/2023

tỷ giá yen Nhật hôm nay

Thị trường chứng khoán hôm nay (22/3): Nhóm ngân hàng khởi sắc, VN-Index xanh gần 3 điểm
Thị trường chứng khoán hôm nay (22/3): Tiếp nối xu hướng hồi phục của phiên trước đó, VN-Index xanh hơn 4 điểm khi mở cửa phiên sáng nay.