|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tỷ giá yen Nhật hôm nay

Tỷ giá yen Nhật tiếp tục biến động trái chiều trong phiên tuần ngày 22/7

Tỷ giá yen Nhật tiếp tục biến động trái chiều trong phiên tuần ngày 22/7

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (22/7), tỷ giá yen tăng, giảm không đồng nhất tại tất cả các ngân hàng. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán tăng ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 160,92 - 161,71 VND/JPY.
Tài chính -09:49 | 22/07/2024
Trong phiên cuối tuần ngày 20/7, tỷ giá yen Nhật tăng, giảm không đồng nhất tại các ngân hàng

Trong phiên cuối tuần ngày 20/7, tỷ giá yen Nhật tăng, giảm không đồng nhất tại các ngân hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (20/7), tỷ giá yen điều chỉnh trái chiều tại các ngân hàng giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán giảm ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 161,76 - 161,31 VND/JPY.
Tài chính -09:56 | 20/07/2024
Tỷ giá yen Nhật trong ngày 19/7, xoay chiều giảm tại nhiều ngân hàng sau một ngày điều chỉnh tăng

Tỷ giá yen Nhật trong ngày 19/7, xoay chiều giảm tại nhiều ngân hàng sau một ngày điều chỉnh tăng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (19/7), tỷ giá yen điều chỉnh giảm hai chiều giao dịch tại đa số các ngân hàng giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán giảm ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 161,60 - 162,53 VND/JPY.
Tài chính -09:46 | 19/07/2024
Tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng trở lại tại tất cả các ngân hàng trong ngày 18/7

Tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng trở lại tại tất cả các ngân hàng trong ngày 18/7

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (18/7), tỷ giá yen điều chỉnh tăng đồng loạt tại tất cả các ngân hàng giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán tăng ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 161,82 - 162,80 VND/JPY.
Tài chính -09:39 | 18/07/2024
Tỷ giá yen Nhật tăng, giảm không đồng nhất tại các ngân hàng trong ngày 17/7

Tỷ giá yen Nhật tăng, giảm không đồng nhất tại các ngân hàng trong ngày 17/7

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (17/7), tỷ giá yen điều chỉnh trái chiều tại tất cả các ngân hàng giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán tăng ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 160,68 - 161,90 VND/JPY.
Tài chính -09:33 | 17/07/2024
Trong phiên ngày 16/7, các ngân hàng quay đầu giảm tỷ giá yen Nhật sau một ngày điều chỉnh tăng

Trong phiên ngày 16/7, các ngân hàng quay đầu giảm tỷ giá yen Nhật sau một ngày điều chỉnh tăng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (16/7), tỷ giá yen điều chỉnh giảm tại hâu hết các ngân hàng giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán tăng ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 160,42 - 161,36 VND/JPY.
Tài chính -09:30 | 16/07/2024
Tỷ giá yen Nhật tiếp tục điều chỉnh tăng tại nhiều ngân hàng trong phiên đầu tuần ngày 15/7

Tỷ giá yen Nhật tiếp tục điều chỉnh tăng tại nhiều ngân hàng trong phiên đầu tuần ngày 15/7

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (15/7), tỷ giá yen tăng tại phần lớn các ngân hàng. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán giảm ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 160,30 - 161,26 VND/JPY.
Tài chính -09:45 | 15/07/2024
Tất cả các ngân hàng điều chỉnh trái chiều tỷ giá yen Nhật trong phiên cuối tuần ngày 13/7

Tất cả các ngân hàng điều chỉnh trái chiều tỷ giá yen Nhật trong phiên cuối tuần ngày 13/7

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (13/7), tỷ giá yen tăng, giảm không đồng nhất. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán trái chiều ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 161,27 - 162,52 VND/JPY.
Tài chính -09:54 | 13/07/2024
Thị trường đồn đoán Nhật Bản lại can thiệp ngoại hối khi đồng yen mạnh nhất trong gần một tháng

Thị trường đồn đoán Nhật Bản lại can thiệp ngoại hối khi đồng yen mạnh nhất trong gần một tháng

Đồng yên tăng hơn 2% so với USD sau khi Mỹ tiết lộ chỉ số CPI tăng thấp hơn dự kiến. Thị trường cho rằng Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng nội tệ.
Quốc tế -13:52 | 12/07/2024
Tỷ giá yen Nhật có dấu hiệu điều chỉnh tăng trở lại trong ngày 12/7

Tỷ giá yen Nhật có dấu hiệu điều chỉnh tăng trở lại trong ngày 12/7

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (12/7), tỷ giá yen tăng tại phần lớn các ngân hàng. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán trái chiều ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 160,20 - 162,55 VND/JPY.
Tài chính -09:36 | 12/07/2024
Trong phiên ngày 11/7, tỷ giá yen Nhật kéo dài đà giảm ngày thứ ba liên tiếp tại đa số các ngân hàng

Trong phiên ngày 11/7, tỷ giá yen Nhật kéo dài đà giảm ngày thứ ba liên tiếp tại đa số các ngân hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (11/7), tỷ giá yen điều chỉnh giảm tại nhiều ngân hàng. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán trái chiều ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 160,85 - 161,27 VND/JPY.
Tài chính -09:41 | 11/07/2024
Trong phiên ngày 10/7, tỷ giá yen Nhật duy trì đà giảm tại tất cả các ngân hàng

Trong phiên ngày 10/7, tỷ giá yen Nhật duy trì đà giảm tại tất cả các ngân hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/7), tỷ giá yen giảm đồng loạt tại các ngân hàng. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán trái chiều ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 160,35 - 161,75 VND/JPY.
Tài chính -09:41 | 10/07/2024
Tỷ giá yen Nhật duy trì lao dốc tại nhiều ngân hàng trong ngày 9/7

Tỷ giá yen Nhật duy trì lao dốc tại nhiều ngân hàng trong ngày 9/7

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (9/7), tỷ giá yen giảm tại phần lớn các ngân hàng. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán trái chiều ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 160,10 - 162,79 VND/JPY.
Tài chính -09:56 | 09/07/2024
Các ngân hàng điều chỉnh trái chiều tỷ giá yen Nhật trong phiên đầu tuần ngày 8/7

Các ngân hàng điều chỉnh trái chiều tỷ giá yen Nhật trong phiên đầu tuần ngày 8/7

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (8/7), tỷ giá yen tăng, giảm không đồng nhất tại các ngân hàng. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán giảm ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 160,80 - 162,45 VND/JPY.
Tài chính -09:38 | 08/07/2024
Tỷ giá yen Nhật tăng, giảm không đồng nhất trong phiên cuối tuần ngày 6/7

Tỷ giá yen Nhật tăng, giảm không đồng nhất trong phiên cuối tuần ngày 6/7

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (6/7), tỷ giá yen biến động trái chiều tại các ngân hàng. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán tăng ở hai chiều giao dịch, hiện giao dịch mua - bán với mức 161,50 - 162,93 VND/JPY.
Tài chính -09:49 | 06/07/2024
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/7: Giá yen, giá man hôm nay mới nhất

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/7: Giá yen, giá man hôm nay mới nhất