|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tỷ giá yen Nhật hôm nay

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 28/9: Đa số ngân hàng tiếp tục giảm tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 28/9: Đa số ngân hàng tiếp tục giảm tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (28/9), tỷ giá yen Nhật tại nhiều ngân hàng tiếp tục giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận giảm, hiện đang ở mức 163,43 - 164,44 VND/JPY.
Tài chính -09:28 | 28/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/9: Duy trì đà giảm ngày thứ ba liên tiếp

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 27/9: Duy trì đà giảm ngày thứ ba liên tiếp

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (27/9), tỷ giá yen Nhật được điều chỉnh giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận tăng, hiện đang ở mức 163,59 - 164,5 VND/JPY.
Tài chính -09:26 | 27/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 26/9: Tiếp tục giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 26/9: Tiếp tục giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (26/9), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận giảm, hiện đang ở mức 163,4 - 164,31 VND/JPY.
Tài chính -09:26 | 26/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 25/9: Được điều chỉnh giảm tại nhiều ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 25/9: Được điều chỉnh giảm tại nhiều ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (25/9), tỷ giá yen Nhật giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại hầu hết ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận giảm, hiện đang ở mức 163,51 - 164,48 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 25/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/9: Xu hướng giảm chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 23/9: Xu hướng giảm chiếm đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (23/9), tỷ giá yen Nhật tại nhiều ngân hàng đồng loạt giảm trở lại ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán tăng - giảm trái chiều, hiện đang ở mức 164,26 - 165,26 VND/JPY.
Tài chính -09:07 | 23/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/9: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/9: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (22/9), tỷ giá yen Nhật quay đầu tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận tăng, hiện đang ở mức 164,34 - 165,2 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 22/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 21/9: Tiếp tục giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 21/9: Tiếp tục giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (21/9), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận giảm, hiện đang ở mức 163,68 - 164,36 VND/JPY.
Tài chính -09:24 | 21/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/9: Nhiều ngân hàng điều chỉnh tỷ giá giảm

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/9: Nhiều ngân hàng điều chỉnh tỷ giá giảm

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (20/9), tỷ giá yen Nhật quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại hầu hết ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận tăng, hiện đang ở mức 164,97 - 165,52 VND/JPY.
Tài chính -09:46 | 20/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/9: Được điều chỉnh tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 19/9: Được điều chỉnh tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (19/9), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận giảm, hiện đang ở mức 164,65 - 165,11 VND/JPY.
Tài chính -09:27 | 19/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/9: Biến động trái chiều trong phiên đầu tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/9: Biến động trái chiều trong phiên đầu tuần

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (18/9), tỷ giá yen Nhật tăng - giảm không đồng nhất ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận tăng, hiện đang ở mức 164,95 - 165,53 VND/JPY.
Tài chính -09:27 | 18/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/9: Đa số ngân hàng giảm tỷ giá trong phiên cuối tuần

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/9: Đa số ngân hàng giảm tỷ giá trong phiên cuối tuần

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (16/9), tỷ giá yen Nhật tại nhiều ngân hàng đồng loạt giảm ở hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận giảm, hiện đang ở mức 164,2 - 165,22 VND/JPY.
Tài chính -09:21 | 16/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/9: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/9: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (15/9), tỷ giá yen Nhật được điều chỉnh tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận tăng, hiện đang ở mức 164,22 - 165,5 VND/JPY.
Tài chính -09:26 | 15/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 14/9: Được điều chỉnh tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 14/9: Được điều chỉnh tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (14/9), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận giảm, hiện đang ở mức 164,18 - 165,41 VND/JPY.
Tài chính -09:25 | 14/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/9: Các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá giảm

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/9: Các ngân hàng điều chỉnh tỷ giá giảm

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (13/9), tỷ giá yen Nhật quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận tăng, hiện đang ở mức 164,61 - 165,99 VND/JPY.
Tài chính -09:26 | 13/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/9: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 12/9: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (12/9), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán ghi nhận giảm, hiện đang ở mức 164,28 - 165,49 VND/JPY.
Tài chính -09:25 | 12/09/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 29/9: Giá yen, giá man hôm nay mới nhất

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 29/9: Giá yen, giá man hôm nay mới nhất

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (29/9), tỷ giá yen Nhật ...

Tỷ giá yen Nhật hôm nay trong nước

Vào sáng ngày hôm nay (28/9), tỷ giá yen Nhật đồng loạt giảm ở hai chiều mua và bán tại hầu hết ngân hàng.

Khảo sát cho thấy, ngân hàng Vietcombank đang giao dịch đồng yen Nhật với tỷ giá mua - bán tương ứng là 158,56 VND/JPY và 167,84 VND/JPY, giảm lần lượt 0,47 đồng và 0,5 đồng.

VietinBank triển khai mức giảm 0,38 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện được giao dịch ở mức 160,08 VND/JPY và 168,03 VND/JPY.

Đối với ngân hàng BIDV, tỷ giá mua giảm 0,49 đồng và tỷ giá bán giảm 0,55 đồng, lần lượt đạt mức 159,91 VND/JPY và 168,18 VND/JPY.

Mức tỷ giá mua - bán của loại ngoại tệ này tại ngân hàng Eximbank là 160,7 VND/JPY và 165,23 VND/JPY (ứng với mức giảm 0,55 đồng và 0,57 đồng).

Sacombank đang mua đồng yen Nhật với tỷ giá là 160,81 VND/JPY và bán ra với tỷ giá là 167,39 VND/JPY, cùng giảm 0,49 đồng so với phiên cuối ngày hôm qua.

Tại Techcombank, tỷ giá giảm 0,42 đồng ở chiều mua vào và 0,47 đồng ở chiều bán ra, tương đương với mức 156,74 VND/JPY và 169,03 VND/JPY.

Ngân hàng NCB cũng điều chỉnh tỷ giá mua và bán cùng giảm 0,36 đồng, xuống mức tương ứng là 159,14 VND/JPY và 166,91 VND/JPY.

Tương tự, HSBC có tỷ giá mua là 159,08 VND/JPY và tỷ giá bán là 166,09 VND/JPY, lần lượt giảm 0,45 đồng và 0,48 đồng.

Trong khi đó, ngân hàng Agribank có tỷ giá mua và bán là 161,42 VND/JPY và 165,41 VND/JPY, cùng tăng 0,23 đồng ở hai chiều giao dịch.

Hiện tại, tỷ giá mua yen Nhật tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 156,74 - 161,42 VND/JPY, còn tỷ giá bán dao động trong phạm vi 165,23 - 169,03 VND/JPY.

Theo ghi nhận, Agribank hiện là ngân hàng có tỷ giá mua yen Nhật cao nhất và Eximbank có tỷ giá bán thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.

Bài viết dưới đây cũng sẽ cung cấp các tin tức liên quan đến biến động thị trường ngoại hối, tỷ giá USD, giá đồng yen Nhật hôm nay, nhận định biến động giá của các chuyên gia, công ty chứng khoán,..trên thị trường quốc tế. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Đổi giá yen Nhật hôm nay, giá man hôm nay sang VND như thế nào?

Giá đồng yen Nhật là là mức giá trao đổi giữa hai loại tiền tệ, nghĩa là giá đổi yen Nhật so với tiền đồng (JPY/VND) và so với giá đồng USD hôm nay (JPY/USD).

Yen là tiền tệ chính thức của Nhật Bản. Đây là loại tiền được giao dịch nhiều thứ ba trên thị trường ngoại hối sau đồng USD và đồng euro. Nó cũng được sử dụng rộng rãi như một loại tiền tệ dự trữ sau đồng USD, đồng euro và bảng Anh.
Giá man Nhật là đồng tiền giấy có mệnh giá lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của Nhật Bản. 1 Man tương đương 10.000 yen Nhật. Theo đó, tỷ giá man hôm nay khi đổi sang VND sẽ được tính dưới công thức:

Tỷ giá man hôm nay = Tỷ giá yen Nhật hôm nay (VND/JPY) * 10.000

Đối với thị trường ngoại hối bán lẻ, giá mua và giá bán khác nhau sẽ được quy định ở bảng báo giá của các đơn vị đại lý thu mua tiền tệ. Đa số các giao dịch đều sẽ có liên quan đến đồng tiền Việt Nam (VND). Giá mua chính là mức giá mà các đại lý thu mua đồng ngoại tệ và giá bán chính là mức giá họ bán đồng ngoại tệ đó cho khách hàng.

Tại những ngân hàng trong nước, bên cạnh các hình thức mua - bán truyền thống thông thường thì đồng yen Nhật còn được giao dịch giữa hai loại hình linh hoạt khác là chuyển khoản và tiền mặt. Theo ghi nhận, mức giá giao dịch bằng tiền mặt thường sẽ có giá thấp hơn và giá bán cao hơn so với hình thức chuyển khoản.

Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá yen Nhật, giá man hôm nay tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá yen hôm nay, giá man hôm nay sẽ được các ngân hàng niêm yết ở trên website và công bố rõ ràng ở các điểm giao dịch trong ngày.

Giá giao dịch có thể biến động nhiều lần tùy thuộc vào sự thay đổi của thị trường và chủ trương của các ngân hàng. Hiện tại, đồng yen Nhật đang được giao dịch tại nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Eximbank, Sacombank, Techcombank, NCB, HSBC.

Ở thị trường chợ đen, các giao dịch mua bán đồng yen Nhật diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau. Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc mua bán các đồng ngoại tệ hiện chỉ được thực hiện tại các đơn vị được cấp phép. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn rất khó để kiểm soát.

Giá đồng yen Nhật giao dịch ở thị trường chợ đen thường có nhiều biến động và có thể khác với xu hướng của giá tại các ngân hàng tùy thuộc vào sự biến động đổi tiền yen Nhật trên thế giới và cung cầu của thị trường theo thời điểm các nền kinh tế.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng hôm nay

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Giằng co quanh ngưỡng 1.150 để tìm điểm cân bằng
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong những phiên giao dịch tới, thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.150 để tìm điểm cân bằng sau đợt điều chỉnh và hướng tới kiểm định trở lại ngưỡng 1.165.