Nhà đất

Top 10 thành phố ở Mỹ có nguy cơ suy thoái bất động sản do COVID-19

11:04 | 10/04/2020

Chia sẻ

Dưới đây là 10 khu vực ở Mỹ có nguy cơ suy thoái nhà ở cao nhất trước những tác động của của COVID-19 được đưa ra bởi Redfin (Cty môi giới bất động sản).
Top 10 thành phố ở Mỹ có nguy cơ suy thoái bất động sản do COVID-19 - Ảnh 1.

10. Providence, Rhode Island

Rủi ro suy thoái: 63,7%

Giá trị nhà trung bình: 240.585 USD (tương đương 5,6 tỷ đồng)

Dân số: 179.435

Top 10 thành phố ở Mỹ có nguy cơ suy thoái bất động sản do COVID-19 - Ảnh 2.

9. New Orleans, Louisiana

Rủi ro suy thoái: 64,7%

Giá trị nhà trung bình: 237.626 USD (tương đương 5,57 tỷ đồng)

Dân số: 389.648

Top 10 thành phố ở Mỹ có nguy cơ suy thoái bất động sản do COVID-19 - Ảnh 3.

8. Riverside, California

Rủi ro suy thoái: 66,1%

Giá trị nhà trung bình: 425.854 USD (tương đương 9,9 tỷ đồng)

Dân số: 323.935

Top 10 thành phố ở Mỹ có nguy cơ suy thoái bất động sản do COVID-19 - Ảnh 4.

7. Chicago, Illinois

Rủi ro suy thoái: 68,7%

Giá trị nhà trung bình: 246.933 USD (tương đương 5,79 tỷ đồng)

Dân số: 2.718.555

Top 10 thành phố ở Mỹ có nguy cơ suy thoái bất động sản do COVID-19 - Ảnh 5.

6. Denver, Colorado

Rủi ro suy thoái: 69,4%

Giá trị nhà trung bình: 457.580 USD (tương đương 10,7 tỷ đồng)

Dân số: 693.417

Top 10 thành phố ở Mỹ có nguy cơ suy thoái bất động sản do COVID-19 - Ảnh 6.

5. Las Vegas, Nevada

Rủi ro suy thoái: 73,9%

Giá trị nhà trung bình: 288.195 USD (tương đương 6,76 tỷ đồng)

Dân số: 626.637

Top 10 thành phố ở Mỹ có nguy cơ suy thoái bất động sản do COVID-19 - Ảnh 7.

4. San Francisco, California

Rủi ro suy thoái: 74,4%

Giá trị nhà trung bình: 1.436.145 USD (tương đương 33,69 tỷ đồng)

Dân số: 870.044

Top 10 thành phố ở Mỹ có nguy cơ suy thoái bất động sản do COVID-19 - Ảnh 8.

3. San Diego, California

Rủi ro suy thoái: 75,2%

Giá trị nhà trung bình: 669.939 USD (tương đương 15,7 tỷ đồng)

Dân số: 1.401.932

Top 10 thành phố ở Mỹ có nguy cơ suy thoái bất động sản do COVID-19 - Ảnh 9.

2. Miami, Florida

Rủi ro suy thoái: 76,8%

Giá trị nhà trung bình: 370.818 USD (tương đương 8,7 tỷ đồng)

Dân số: 451.214

Top 10 thành phố ở Mỹ có nguy cơ suy thoái bất động sản do COVID-19 - Ảnh 10.

1. Los Angeles, California

Rủi ro suy thoái: 77,6%

Giá trị nhà trung bình: 599.700 USD (tương đương 14 tỷ đồng)

Dân số: 3.959.657

Anh Quân