Kiến thức Kinh tế

Tỉ giá chéo (Cross rate) là gì? Qui tắc xác định

09:50 | 30/08/2019

Chia sẻ

Tỉ giá chéo (tiếng Anh: Cross rate) là tỉ giá giữa hai đồng tiền được xác định trên cơ sở suy ra từ tỉ giá của chúng với một đồng tiền trung gian (đồng tiền thứ ba).
thebank_thebank_tygiacheolaginhungcachtinhtygiacheodongiannhat_1_1514515065min_1565794577

Hình minh họa (Nguồn: thebank.vn)

Tỉ giá chéo (Cross rate)

Khái niệm

Tỉ giá chéo trong tiếng Anh là Cross rate.

Tỉ giá chéo (Cross rate) là tỉ giá giữa hai đồng tiền được xác định trên cơ sở suy ra từ tỉ giá của chúng với một đồng tiền trung gian (đồng tiền thứ ba).

Qui tắc xác định

Để tiến hành giao dịch mua bán các đồng tiền trên thị trường hối đoái, thông thường ta gặp tình huống phải xác định tỉ giá chéo. Về phương diện lí thuyết, khi xác định tỉ giá chéo có khả năng xảy ra ba trường hợp sau đây:

- Tỉ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng biểu hiện tỉ giá theo phương pháp trực tiếp. Ví dụ cần xác định cặp tỉ giá CHF/CAD; HKD/JPY,...

- Tỉ giá chéo giữa hai đồng tiền cùng biểu hiện tỉ giá theo phương pháp gián tiếp. Ví dụ cần xác định cặp tỉ giá GBP/AUD; EUR/GBP,...

- Tỉ giá chéo giữa một đồng tiền biểu hiện tỉ giá theo phương pháp gián tiếp, một đồng tiền biểu hiện theo phương pháp trực tiếp. Ví dụ cần xác định cặp tỉ giá GBP/CAD; AUD/VND,...

Tương ứng với ba tình huống trên ta có qui tắc để xác định tỉ giá chéo thích hợp:

Trường hợp 1: Cả hai đồng tiền cùng biểu hiện tỉ giá theo phương pháp trực tiếp, ta áp dụng công thức dạng tổng quát sau đây:

1

Ví dụ: Trên thị trường có niêm yết hai cặp tỉ giá USD/CHF và USD/CAD. Nhà kinh doanh muốn giao dịch theo tỉ giá CHF/CAD, họ phải xác định tỉ giá chéo này. Kết quả là:

2

Trường hợp 2: Cả hai đồng cùng biểu hiện tỉ giá theo phương pháp gián tiếp, ta áp dụng công thức sau:

3

Ví dụ: Trên thị trường có hai cặp tỉ giá GBP/USD và AUD/USD. Nhà kinh doanh muốn giao dịch theo tỉ giá GBP/AUD, họ phải xác định tỉ giá chéo này. Kết quả là:

4

Trường hợp 3: Một đồng biểu hiện tỉ giá theo phương pháp gián tiếp và một đồng biểu hiện theo phương pháp trực tiếp, ta áp dụng công thức dạng tổng quát sau đây:

5

Ví dụ: Trên thị trường có hai cặp tỉ giá GBP/USD và USD/CHF. Nhà kinh doanh muốn giao dịch theo tỉ giá GBP/CHF, họ phải xác định tỉ giá chéo này. Kết quả được xác định theo qui tắc:

6

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

T.H