|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thương vụ Việt Nam tại Uzbekistan

03:30 | 09/12/2019
Chia sẻ
Quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Uzbekistan trong những năm qua đã có những biến chuyển tích cực. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước đã có sự thay đổi rõ rệt.
Thương vụ Việt Nam tại Uzbekistan - Ảnh 1.

Quốc kì Uzbekistan

Thông tin địa chỉ Thương vụ Việt Nam tại Uzbekistan

Địa chỉ thương vụ: Rashidova 100, Tashkent

Điện thoại: (998) 711 205011

Email: uz@moit.gov.vn

Fax: (998) 711 205011

Tham tán: Ông Lê Minh Tiến

Thông tin cơ bản về quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Uzbekistan

Quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước trong những năm qua đã có những biến chuyển tích cực. Giai đoạn 2015 – 2017 đánh dấu sự thay đổi trong cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Năm 2015 kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 22 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 18 triệu USD, nhập khẩu đạt 4 triệu USD). Năm 2016 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 37,4 triệu USD (tăng 69,8% so với năm 2015). Năm 2017 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 38,8 triệu USD (tăng 3,7%). 

Trong 3 tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 11 triệu USD, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam đạt 2,8 triệu USD và nhập khẩu từ Uzbekistan là 8,2 triệu USD.

Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước đã có sự thay đổi rõ rệt. 

Trước năm 2015, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, sản phẩm từ gỗ, hàng dệt may, da giàyhạt điều, chè, điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị, phụ tùng. Uzbekistan xuất khẩu chủ yếu sang Việt Nam các mặt hàng như sợi dệt các loại, phân kali. 

Nhưng sau năm 2015 cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Uzbekistan đã được mở rộng, hiện nay các mặt hàng nước bạn xuất khẩu sang Việt Nam là: chất dẻo (chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu), phân kali, phân ure, sợi các loại, nguyên phụ liệu dệt may.

Với dân số gần 33 triệu người dân, Uzbekistan là thị trường có nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng như nông sản như chècà phêhoa quả nhiệt đới, thủy sản.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và  Uzbekistan (Đơn vị: triệu USD)

Thương vụ Việt Nam tại Uzbekistan - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng cục hải quan

Phùng Nguyệt