Doanh nghiệp

Tập đoàn FLC lãi gấp 9 lần cùng kì nhờ doanh thu tài chính đột biến

20:48 | 30/10/2020

Chia sẻ

Doanh thu từ hoạt động tài chính đã bù đắp sự sụt giảm trong doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, giúp Tập đoàn FLC chuyển từ lỗ gộp thành lãi ròng trong quí III/2020.
Tập đoàn FLC lãi gấp 9 lần cùng kì nhờ doanh thu tài chính đột biến - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC. (Ảnh: Song Ngọc)

Tập đoàn FLC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 thể hiện doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.424 tỉ đồng, sụt 34% so với cùng kì năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, FLC lỗ gộp 327 tỉ đồng, trong khi vào quí III/2019 công ty có lãi gộp 58 tỉ đồng.

Bà Bùi Hải Huyền - Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC cho biết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quí III sụt giảm 34% do đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các mảng kinh doanh của tập đoàn như hàng không, du lịch nghỉ dưỡng, ....

Khoản mục thay đổi đáng kể nhất trên báo cáo tài chính của FLC đợt này là doanh thu hoạt động tài chính 1.317 tỉ đồng, cao gấp 2,8 lần quí III năm ngoái.

Chủ yếu nhờ khoản doanh thu tài chính này, Tập đoàn FLC đạt lợi nhuận sau thuế 577 tỉ đồng, gấp 9 lần so với cùng kì 2019. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 287 tỉ đồng, của cổ đông không kiểm soát là gần 290 tỉ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, FLC ghi nhận doanh thu giảm 13% còn 9.913 tỉ đồng; lỗ sau thuế 2.213 tỉ đồng trong khi ba quí đầu năm ngoái công ty có lãi 89 tỉ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng năm nay là 1.771 tỉ đồng, trong đó lãi tiền gửi và cho vay là 194 tỉ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá là 4 tỉ đồng, còn lại 1.572 tỉ đồng là "doanh thu tài chính khác". Tập đoàn FLC không giải thích cụ thể nguồn doanh thu này đến từ đâu.

Tập đoàn FLC lãi gấp 9 lần cùng kì nhờ doanh thu tài chính đột biến - Ảnh 2.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn FLC có dòng tiền kinh doanh dương trên 2.000 tỉ đồng, chủ yếu do công ty tăng các khoản phải trả hơn 8.100 tỉ đồng.

Ngược lại, dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm hơn 2.100 tỉ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm hơn 300 tỉ đồng. Trong ba quí đầu năm, FLC trả nợ gốc vay khoảng 5.000 tỉ đồng trong khi đi vay mới khoảng 4.700 tỉ đồng. Tại ngày 30/9, tập đoàn của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đang có 251 tỉ đồng tiền mặt. 

Tổng tài sản cuối kì đạt 37.232 tỉ đồng, tăng 16% so với ngày đầu năm. Nợ phải trả 26.334 tỉ đồng, tăng 29%. Tỉ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản cuối kì là 71%, cao hơn đáng kể so với tỉ lệ 64% ngày 1/1/2020.

Thời điểm cuối quí III, tỉ lệ thanh toán hiện hành (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) là 0,9 lần, tỉ lệ thanh toán nhanh là 0,74 lần.

Đức Quyền