|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sữa Quốc Tế lãi ròng 218 tỷ đồng trong quý I

08:43 | 22/04/2023
Chia sẻ
So với quý I/2022, doanh thu của Sữa Quốc Tế đã tăng mạnh nhưng các chi phí tăng cao khiến lợi nhuận ròng đi lùi so với cùng kỳ.

CTCP Sữa Quốc tế (Mã: IDP) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần đạt 1.577 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 8%, còn 218 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm 3 điểm % so với quý I/2022 về mức 38%.

So với cùng kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đã tăng 45% lên 26 tỷ đồng. Song, chi phí tài chính cũng ghi nhận mức tăng 63% lên hơn 16 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng mạnh, tổng ở mức 342 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Năm 2023, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh 7.141 tỷ đồng doanh thu và 776 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau quý đầu tiên, công ty đã thực hiện được 22% mục tiêu doanh thu và 28% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

(Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ báo cáo tài chính của IDP).

Tại cuối quý I, IDP có tổng tài sản đạt 3.953 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tiền và tiền gửi ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 1.301 tỷ đồng (chiếm 33% tổng tài sản). Công ty có 366 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm nhẹ so với đầu năm.

Về nguồn vốn, công ty có tổng nợ phải trả ở mức 1.928 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay tài chính 747 tỷ đồng, gồm hơn 698 tỷ đồng vay ngắn hạn và 49 tỷ đồng vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp iwr mức 2.025 tỷ đồng với 1.155 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngày 14/4, IDP đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cổ đông công ty đã thông qua một số nội dung như kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 7.141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 776 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 4% so với kết quả năm 2022.

Công ty cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 60% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 6.000 đồng. Trong đó, công ty đã thực hiện chi trả đợt một vào tháng 11/2022 với tỷ lệ 15% và HĐQT sẽ quyết định thời gian chi trả đợt hai với tỷ lệ 45%.

Trong năm nay, công ty cũng sẽ phát hành ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. 

Cổ đông công ty cũng thông qua phương án chào bán 2,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn hoạt động và trả nợ vay ngân hàng. Giá chào bán cổ phiếu được xác định không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 20 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua giá chào bán và không thấp hơn giá trị số sách tại thời điểm cuối năm 2022 (30.615 đồng/cổ phiếu). 

Ngoài ra ngày 12/4, quỹ ngoại Daytona Investments Pte. Ltd đã chi khoảng 1.370 tỷ đồng để mua vào 5,3 triệu cổ phiếu IDP qua đó trở thành cổ đông lớn tại công ty này với tỷ lệ sở hữu 8,99%. Kết phiên ngày 21/4, thị giá IDP đóng cửa ở mức 206.000 đồng/cổ phiếu.

(Nguồn: Tradingview).

Đăng Nguyên