|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sữa Quốc Tế (IDP) muốn huy động hơn 470 tỷ đồng để trả nợ và mua nguyên vật liệu

10:30 | 28/03/2023
Chia sẻ
Sữa Quốc tế (IDP) lên kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng rẻ và ESOP nhằm bổ sung vốn lưu động, trả các khoản nợ ngân hàng.

CTCP Sữa Quốc Tế (Mã: IDP) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó có định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023 đạt doanh thu 7.141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 776 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 4% so với năm 2022.

(Nguồn: Đ.N. tổng hợp).

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh 2023, IDP còn dự kiến trình ĐHĐCĐ về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 với hai đợt. Trong đó, công ty đã thực hiện thanh toán đợt một với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu (tổng số tiền chi trả cổ tức hơn 88 tỷ đồng) vào ngày 4/11/2022.

Đối với đợt 2, doanh nghiệp trình ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định dựa vào kết quả, kế hoạch kinh doanh của công ty tại từng thời điểm và để tối ưu hoá dòng tiền.

Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, doanh nghiệp cũng trình cổ đông uỷ quyền cho HĐQT với nội dung tương tự, gồm cả việc quyết định thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, tỷ lệ tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề thủ tục liên quan.

Ngoài ra, IDP cũng trình ĐHĐCĐ về kế hoạch chào bán 2,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ nhằm bổ sung vốn hoạt động và trả nợ vay ngân hàng. Giá chào bán cổ phiếu được xác định không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của 20 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua giá chào bán và không thấp hơn giá trị số sách tại thời điểm cuối năm 2022 (30.615 đồng/cổ phiếu).

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợii ích của công ty và cổ đông công ty.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bình quân giá tham chiếu của 20 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày 24/3 là 195.785 đồng/cổ phiếu, như vậy căn cứ theo giá này doanh nghiệp có thể thu về gần 471 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ.

Trong trường hợp, số tiền thực tế thu từ đợt chào bán thiếu hụt so với phương án sử dụng vốn, công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của doanh nghiệp hoặc vay ngân hàng, các nguồn vốn hợp lệ khác nhằm bù đắp.

 (Nguồn: IDP).

Doanh nghiệp còn trình ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành gần 1,2 triệu cổ phiếu ESOP cho ban Tổng Giám đốc, các cấp quản lý và người lao động có tên trong danh sách được HĐQT phê duyệt nhằm bổ sung vốn lưu động.

Thời gian thực hiện phát hành ESOP dự kiến trong năm nay, giá phát hành 10.000 đòng/cổ phiếu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh tiến độ góp vố dự án CTCP Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương. Cụ thể, điều chỉnh lùi kế hoạch giải ngân đợt hai từ tháng 10/2022 sang tháng 12/2023.

(Nguồn: IDP). 

Tại cuối năm 2022, IDP có tổng tài sản 3.840 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn với gần 1.293 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi đã mang lại cho IDP hơn 82 tỷ đồng tiền lãi trong năm 2023. Doanh nghiệp có 390 tỷ đồng hàng tồn kho, chủ yếu là nguyên vật liệu.

Công ty có 2.033 tỷ đồng nợ phải trả tại ngày 31/12/2022, tăng 24% so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính của công ty ở mức 792 tỷ đồng, hầu hết là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 1.807 tỷ đồng, gồm 937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,13 lần.

Kết phiên giao dịch ngày 27/3, giá cổ phiếu IDP đóng cửa ở mức 233.100 đồng/cổ phiếu.

(Nguồn: Tradingview).

Đăng Nguyên

Vì sao xuất khẩu sầu riêng giảm mạnh hơn 60% trong tháng 4?
Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết ba nguyên nhân chính khiến xuất khẩu sầu riêng giảm mạnh trong tháng 4 gồm nguồn cung thiếu hụt do thời điểm chuyển giao giữa chính vụ và trái vụ; một số vùng trồng hết hạn ngạch xuất khẩu; một số lô hàng không đạt chất lượng nên bị trả lại.