|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Xây dựng SCG xin hủy phương án trả cổ tức và chào bán 85 triệu cổ phiếu ra công chúng

09:20 | 28/03/2023
Chia sẻ
Trong bối cảnh ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, HĐQT Xây dựng SCG trình cổ đông xem xét hủy phương án phát hành trả cổ tức năm 2021 và hủy phương án chào bán ra công chúng năm 2022 để cải thiện tình hình tài chính của công ty.

CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG (Mã: SCG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 13/4 tại Hà Nội.

Theo tài liệu, các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2022 chưa được hoàn thành, đó là phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu và phương án chào bán thêm 85 triệu cổ phiếu ra công chúng năm 2022. Nếu hoàn tất cả hai phương án này, vốn điều lệ của Xây dựng SCG sẽ tăng lên 1.870 tỷ đồng.

Theo Xây dựng SCG, tình hình kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng từ trong và ngoài nước, công ty cần phải điều chỉnh các kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh và đầu tư của mình để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình cổ đông xem xét hủy phương án phát hành trả cổ tức năm 2021 và hủy phương án chào bán ra công chúng năm 2022 để cải thiện tình hình tài chính của công ty.

Đối với hoạt động đầu tư, tháng 7/2022, HĐQT Xây dựng SCG có ý định nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Sunshine Landscape để Sunshine Landscape trở thành công ty con. Tuy nhiên theo tài liệu công bố, HĐQT đã chủ động thông qua nghị quyết thanh lý hợp đồng và không nhận chuyển nhượng cổ phần của Sunshine Landscape.

Hiện Xây dựng SCG chưa công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. Theo báo cáo tự lập, tính tới cuối năm 2022, tổng tài sản của SCG hơn 7.500 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 4.179 tỷ lên 6.675 tỷ đồng, chiếm tới 89% tổng tài sản.

Ở nguồn vốn, nợ phải trả cũng tăng hơn 69% lên 6.360 tỷ đồng, nguyên do là công ty đẩy mạnh đi vay. Tại cuối quý IV/2022, công ty vay tổng cộng 3.585 tỷ đồng, gấp 2,2 lần con số đầu năm do phát sinh khoản vay từ trái phiếu 1.500 tỷ đồng. Tổng nợ vay gấp 3,1 lần vốn chủ sở hữu.

Năm 2022, Xây dựng SCG phải trả 223 tỷ đồng cho chi phí lãi vay, trong khi chỉ nhận về 20 tỷ đồng lãi từ cho vay và lãi tiền gửi.

Năm 2023, Xây dựng SCG đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2022.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty. 

Kế hoạch được đặt ra dựa trên nhận định năm nay ngành xây dựng sẽ phải đối diện nhiều khó khăn do lạm phát tăng cao và tình hình chính trị, tài chính thế giới có nhiều biến động.

Về vấn đề nhân sự, HĐQT sẽ trình cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Anh Phương và ông Nguyễn Việt Hải; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và ông Nguyễn Hoàng Anh theo đơn từ nhiệm.

ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bầu bổ sung hai thành viên HĐQT và hai nhân sự trong Ban kiểm soát thay thế cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Minh Hằng

CEO WiGroup: Thanh khoản trung dài hạn và sức khỏe hệ thống ngân hàng không cho phép giảm mạnh lãi suất đầu ra
Theo CEO WiGroup, tỷ giá, lạm phát đều đang ủng hộ cho việc giảm thêm lãi suất điều hành, tuy nhiên thanh khoản hệ thống trung dài hạn và sức khỏe các ngân hàng không cho phép giảm nhanh lãi suất huy động và lãi suất cho vay.