|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Quảng Nam chuyển giao 4 dự án KDC thu nhập thấp cho thị xã Điện Bàn

09:47 | 06/07/2021
Chia sẻ
Các dự án Khu dân cư thu nhập thấp do Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam làm chủ đầu tư có quy mô hơn 27 ha tại thị xã Điện Bàn được chuyển chủ đầu tư mới.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc từ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam cho UBND thị xã Điện Bàn để tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội.

Quảng Nam chuyển chủ đầu tư 4 dự án khu dân cư ở thị xã Điện Bàn - Ảnh 1.

Một dự án xây dựng dang dở tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. (Ảnh tư liệu: Văn Luận).

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư tiếp theo của các dự án nêu trên đảm bảo đúng mục tiêu; tiến hành lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục tiếp theo, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công và pháp luật khác liên quan; có kế hoạch bố trí từ nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương để thực hiện dự án (nếu có).

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam chịu trách nhiệm làm việc với UBND thị xã Điện Bàn và phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng, xác định khối lượng điểm dừng kỹ thuật, tổ chức nghiệm thu, tổng hợp toàn bộ các chi phí liên quan đã đầu tư của các dự án Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Sau đó lập thủ tục bàn giao thực tế và lập hồ sơ quyết toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để hoàn thiện hồ sơ, bàn giao cho UBND thị xã Điện Bàn tiếp nhận, quản lý và thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư tiếp theo đảm bảo mục tiêu và đúng quy định của pháp luật.

Theo công bố của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Khu dân cư thu nhập thấp - Khu 2 có diện tích 4,53 ha; Khu 3 có diện tích 6,48 ha; Khu 4 có diện tích 12,37 ha và Khu 5 có diện tích 4,17 ha. Các dự án trên đều chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Báo cáo của HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam có số vốn điều lệ cấp ban đầu là 100 tỷ đồng, đến cuối năm 2020, nguồn vốn hoạt động của Quỹ là 657,765 tỷ đồng, tăng lên 6,5 lần, trong đó vốn điều lệ ngân sách cấp 178,4 tỷ đồng (chiếm 27,2% tổng nguồn vốn). 

Từ nguồn vốn ngân sách cấp và vốn huy động, Quỹ đã triển khai các hoạt động cho vay, đầu tư thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân khoảng 10%/năm. 

Để tiếp tục tạo điều kiện nhu cầu về nguồn vốn, đáp ứng triển khai, mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ, HĐND tỉnh đã thống nhất phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức 300 tỷ đồng.

Văn Luận